Sökning: "innehållsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 147 avhandlingar innehållade ordet innehållsanalys.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av fosterrörelser i slutet av graviditeten

  Detta är en avhandling från Falun : Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet

  Författare :Mari-Cristin Malm; Ingela Rådestad; Helena Lindgren; Christine Rubertsson; Ingegerd Hildingsson; Helle Kileler; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Innehållsanalys; fosterdöd; fosterrörelser; fullgången graviditet; upplevelser; Mammors erfarenheter och beskrivning av sitt barns rörelser i livmodern;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns begränsad kunskap om hur kvinnor upplever fosterrörelser i slutet av graviditeten. Ökad kunskap om fosterrörelser kan bidra till bättre möjligheter att identifiera foster som riskerar att dö intrauterint. LÄS MER

 2. 2. Basal kroppskännedom och psykomotorisk funktion hos personer med allvarlig psykisk sjukdom

  Detta är en avhandling från Physiotherapy

  Författare :Lena Hedlund; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Schizofreniforma psykoser; återhämtning; fysioterapi; rörelsekvalitet; vitalitet; psykometri; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingen var att belysa och kontextualisera fysioterapeutiska insatser för personer med schizofreniforma psykoser utifrån aktuell forskning om psykomotorisk funktion och självmedvetande. Självmedvetandeforskning, både experimentell och fenomenologisk, kopplar de mest grundläggande självmedvetandenivåerna till vårt kroppsliga ursprung; hur vi via den sensomotoriska funktionen förankras i kroppen och blir medvetna om vår plats i världen. LÄS MER

 3. 3. Automated Text Analysis of Online Content in Marketing Dictionray-Based Methods and Artificial Intelligence

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Christine Pitt; Esmail Salehi-Sangari; Julie Tinson; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Automated text analysis; content analysis; artificial intelligence-based tools; dictionary-based tools; marketing focus activity ies ; creation; experience; Automatiserad textanalys; innehållsanalys; artificiella intelligens-baserade verktyg; ordbok-baserade verktyg; marknadsfokusaktivitet er ; skapande; erfarenhet; Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : Far more than products or services, words are the most fundamental element in the exchanges between sellers and buyers. Understanding the words that constitute the text that is created when sellers and buyers interact with each other is therefore critical for marketing decision makers. LÄS MER

 4. 4. "Jag kan öppna fönstret när jag vill" Boendesituationen för personer med psykisk funktionsnedsättning

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Rosita Brolin; David Brunt; Mikael Rask; Susanne Syrén; Anna Sandgren; Ove Hellzén; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; boende; boendestöd; boendetillfredsställelse; grundad teori; innehållsanalys; psykisk funktionsnedsättning; psykometri; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis was to explore and develop knowledge about the housing situation for people with psychiatric disabilities, based on the residents' perspectives.Methods: Three studies are based on a new Swedish questionnaire (SHPD) containing preconceived questions (Studies I-II) and two open-ended questions (Study III), while two studies are theory-generating (Studies IV-V). LÄS MER

 5. 5. Prioritering vid utlarmning i prehospital vård

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Bosse Ek; Ulrica Nilsson; Birgitta Wireklint Sundström; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; prioritization; experiences; triage; EMD; sensitivity; specificity; ambulance nurse; larmcentral; triage; ambulanssjukvård; innehållsanalys; sensitivitet; specificitet; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : It is important that ambulances are urgently directed to patients who are in need of immediate help and of quick transportation to a hospital. Because resources are limited, emergency medical dispatch centres (EMD) cannot send ambulances with high priority to all callers. The efficiency of the system is therefore dependent on triage. LÄS MER