Sökning: "Mats Granlund"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade orden Mats Granlund.

 1. 1. Facilitating Automation Development in Internal Logistics Systems

  Författare :Anna Granlund; Mats Jackson; Marcus Bengtsson; Magnus Wiktorsson; Mats Johansson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :automation development; internal logistics; automation; systems development; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : The internal logistics system includes all activities connected with managing the flow of materials within the physical limits of a facility. This system is an important part of operations in need of increased focus and continuous improvements. LÄS MER

 2. 2. Våld - utmaning och utmattning : vårdares utsatthet och upplevelser i samband med våld i gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning

  Författare :Mats Lundström; Sture Åström; Ulla Hällgren Graneheim; Mats Granlund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; burnout; experience; learning disabilities; caregivers; personality; self-esteem; emotional reactions; strain; violence; work climate; arbetsklimat; gruppbostäder; känslomässiga reaktioner; personlighet; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : ABSTRACT This thesis aims to explore the prevalence of violence towards caregivers working in group home for people with learning disabilities, as well as the influence of work climate and personality on the caregivers’ experiences of strain and exposure to violence. The thesis comprises four studies conducted among caregivers working in group homes for people with learning disabilities in one urban district in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Interaktion i särskilt boende för personer med utvecklingsstörning och utmanande beteende

  Författare :Helena Antonsson; Sture Åström; Ulla Hällgren Graneheim; Mats Lundström; Mats Granlund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Fysiska begränsningsåtgärder; interaktion; intervention; kommunikation; mixed methods; utmanande beteende; utvecklingsstörning; web-baserad utbildning; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många personer med utvecklingsstörning har kommunikativa svårigheter och har därför behov av att utveckla olika sätt att kommunicera för att kunna förstå andra och göra sig förstådda. Svårigheter i kommunikationen påverkar interaktionen mellan personer med utvecklingsstörning och deras vårdare. LÄS MER

 4. 4. Adults with Spina bifida : voices from everyday life and exploration of living conditions

  Författare :Hanna Gabrielsson; Mats Eriksson; Eric Asaba; Agneta Cronqvist; Åke Seiger; Mats Granlund; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Spina bifida; Adults; Living conditions; Health; Photovoice; Experiences; Ryggmärgsbråck; Vuxna; Levnadsförhållanden; Hälsa; Erfarenheter;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to generate knowledge about living with Spina bifida, by mapping the condition and together with the adults with Spina bifida explore their living conditions and experiences in everyday life. Methods Study I was a quantitative study with a cross-sectional design. LÄS MER

 5. 5. Communicative competence in persons with profound mental retardation : intervention focused on the social context

  Författare :Mats Granlund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER