Sökning: "femininitet"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade ordet femininitet.

 1. 1. Jämställdhetens spjutspets? Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, femininitet och heteronormativitet

  Författare :Marie Nordberg; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Jämställdhet; män i kvinnoyrken; maskulinitet; femininitet; heteronormativitet; genus; poststrukturalism; frisörer; förskollärare; förskolan; sjuksköterskor; hegemoni; performativitet; Genusvetenskap; Gender Studies;

  Sammanfattning : AbstractJämställdhetens spjutspets. Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, femininitet och heteronormativitet (The Spearhead of Gender Equality. Male Workers, Gender Equality, Masculinity, Femininity and Heteronormativity. DoctoralThesis at the Department of Ethnology, Göteborgs University. LÄS MER

 2. 2. Den ensamma sjöjungfrun Om Carina Rydbergs jagberättande ur ett genreperspektiv

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Tamara Andersson; Maria Jönsson; Elisabeth Hästbacka; Annelie Bränström Öhman; Anna Forssberg; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Carina Rydberg; autofiction; autobiography; identity narrative; the Gothic; female Gothic; genre; Swedish literature; identity; gender; sex; femininity; monstrosity; female authors; transgression; the uncanny; intelligibility; Carina Rydberg; autofiktion; självbiografi; jagberättande; gotik; genre; svensk litteratur; identitet; genus; kön; femininitet; monster; kvinnliga författare; författarroll; transgression; det kusliga; das Unheimliche; begriplighet; Literature; litteraturvetenskap; gender studies; genusvetenskap;

  Sammanfattning : The focus of this study is the two autobiographical novels Den högsta kasten (1997) and Djävulsformeln (2000) by Swedish author Carina Rydberg. Both novels generated lively public debate regarding how they ought to be read and understood, what genre they belonged to, and the ontological status of the narrating “I”. LÄS MER

 3. 3. Bruten vithet om den ryska femininitetens sinnliga och temporala villkor

  Detta är en avhandling från Stockholm : Leopard Förlag

  Författare :Maria Lönn; Jenny Sundén; Katarina Mattson; Marianne Liljeström; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Whiteness; Femininity; Russia; Temporality; Modernity; decolonial theory; Multisensory Method; Haptic; Scent; Embodiment; Body images; Body Control; Bodily habits; Body schedules; Intercorporality; Shame; Vithet; Femininitet; Ryssland; Temporalitet; Modernitet; Dekolonial teori; Rasifiering; Sinnlighet; Multisensorisk metod; Haptisk; Doft; Förkroppsligande; Kroppsbild; kroppskontroll; kroppsvanor; Kroppschema; Mellankroppslighet; Skam; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Visual signs like skin color are just one of many factors in how white femininity is being articulated and interpreted. Other important components are the concept of a Eurocentric and linear temporality and the importance of being situated as modern. LÄS MER

 4. 4. Det är väl typiskt tjejer : om basket, kropp och femininitet

  Detta är en avhandling från idrottsforum.org

  Författare :Julia Rönnbäck; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to analyse how a group of female basketball players – aged 15 to 18 and located in one of Sweden’s largest cities – construct and negotiate gender and femininity through bodily and verbal practices. The study is grounded in poststructuralist theories – primarily using the theoretical work of the philosophers Judith Butler and Michel Foucault. LÄS MER

 5. 5. Bland själporträtt och parafraser om kön och skolans bildundervisning

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Stina Wikberg; Anders Marner; Eva Skåreus; Anette Göthlund; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bildämnet; bildundervisning; kön; femininitet; maskulinitet; bildsemiotik; tolkningsrepertoarer; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The overall purpose of the thesis is to explore the school subject Art as an arena where pupils and Art teachers do gender. The study focuses on how pupils interact and position themselves during Art lessons and in the artworks they create, and also on how their notions of Art are linked to notions of gender. LÄS MER