Sökning: "femininitet"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade ordet femininitet.

 1. 1. Jämställdhetens spjutspets? Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, femininitet och heteronormativitet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Arkipelag

  Författare :Marie Nordberg; Karlstads universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Genusvetenskap; Gender Studies; Jämställdhet; män i kvinnoyrken; maskulinitet; femininitet; heteronormativitet; genus; poststrukturalism; frisörer; förskollärare; förskolan; sjuksköterskor; hegemoni; performativitet;

  Sammanfattning : AbstractJämställdhetens spjutspets. Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, femininitet och heteronormativitet (The Spearhead of Gender Equality. Male Workers, Gender Equality, Masculinity, Femininity and Heteronormativity. DoctoralThesis at the Department of Ethnology, Göteborgs University. LÄS MER

 2. 2. Den ensamma sjöjungfrun Om Carina Rydbergs jagberättande ur ett genreperspektiv

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Tamara Andersson; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Carina Rydberg; autofiction; autobiography; identity narrative; the Gothic; female Gothic; genre; Swedish literature; identity; gender; sex; femininity; monstrosity; female authors; transgression; the uncanny; intelligibility; Carina Rydberg; autofiktion; självbiografi; jagberättande; gotik; genre; svensk litteratur; identitet; genus; kön; femininitet; monster; kvinnliga författare; författarroll; transgression; det kusliga; das Unheimliche; begriplighet; Literature; litteraturvetenskap; genusvetenskap; genusvetenskap;

  Sammanfattning : The focus of this study is the two autobiographical novels Den högsta kasten (1997) and Djävulsformeln (2000) by Swedish author Carina Rydberg. Both novels generated lively public debate regarding how they ought to be read and understood, what genre they belonged to, and the ontological status of the narrating “I”. LÄS MER

 3. 3. Bruten vithet om den ryska femininitetens sinnliga och temporala villkor

  Detta är en avhandling från Stockholm : Leopard Förlag

  Författare :Maria Lönn; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Whiteness; Femininity; Russia; Temporality; Modernity; decolonial theory; Multisensory Method; Haptic; Scent; Embodiment; Body images; Body Control; Bodily habits; Body schedules; Intercorporality; Shame; Vithet; Femininitet; Ryssland; Temporalitet; Modernitet; Dekolonial teori; Rasifiering; Sinnlighet; Multisensorisk metod; Haptisk; Doft; Förkroppsligande; Kroppsbild; kroppskontroll; kroppsvanor; Kroppschema; Mellankroppslighet; Skam; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Visual signs like skin color are just one of many factors in how white femininity is being articulated and interpreted. Other important components are the concept of a Eurocentric and linear temporality and the importance of being situated as modern. LÄS MER

 4. 4. Bland själporträtt och parafraser om kön och skolans bildundervisning

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Stina Wikberg; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bildämnet; bildundervisning; kön; femininitet; maskulinitet; bildsemiotik; tolkningsrepertoarer; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The overall purpose of the thesis is to explore the school subject Art as an arena where pupils and Art teachers do gender. The study focuses on how pupils interact and position themselves during Art lessons and in the artworks they create, and also on how their notions of Art are linked to notions of gender. LÄS MER

 5. 5. "Som en vanlig tjej" Föreställningar om kropp, funktionalitet och femininitet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Kamilla Peuravaara; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; dis ability; gender; age; normality; femininity; the body; young women; intersectionality; feminist theory; sociology of the body; subjective experiences; participatory research; methodological and ethical dilemmas; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This thesis explores how the body and femininity are constructed by starting from the subjective experiences of 12 young women labelled with an intellectual impairment. The methodological approach is inspired by so-called participatory research. The study combines the concepts of (dis)ability and gender from a sociological perspective. LÄS MER