Sökning: "Sport Science"

Visar resultat 1 - 5 av 86 avhandlingar innehållade orden Sport Science.

 1. 1. Sport Has Never Been Modern

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Kalle Jonasson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Idrottsvetenskap; Sport Science; sport; modernity; nonhuman; territorialisation; gender; competition; science;

  Sammanfattning : Sport has often been understood as a set of formalised physical contests, and moreover as something inherently modern. New conceptions of the term implicates that sport ought to comprise all physical activity. However, the studies and approaches that describe the range and tension between those positions are lacking. LÄS MER

 2. 2. På spaning efter idrottsdidaktik

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Katarina Schenker; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics; Pedagogik; Sport Science; Idrottsvetenskap; idrottsdidaktik; didaktik; idrottsvetenskap; idrott; Sport pedagogy; Sport education theory; Higher education; Physical education; Sport didactics; subject-matter didactics; didactics; PETE; PE teacher education programmes; Idrottsdidaktik; Ämnesdidaktik; Idrottslärarutbildning; Lärarutbildning; Högre utbildning; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; PE teacher education programme; sport didactics; physical education; sport education theory; teaching model; sport pedagogy model; sport pedagogical reflection;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För ämneslärarexamen krävs att studenterna ska kunna bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnesdidaktik. För lärarprogram med inriktning mot undervisning i Idrott och hälsa medför det att begreppet idrottsdidaktik behöver tydliggöras. LÄS MER

 3. 3. Att göra (e)sport om datorspel och sportifiering

  Detta är en avhandling från Göteborg : Ineko, Kållered

  Författare :Jesper Thiborg; Örebro universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Competitive computer gaming; computer games; sport; sportification; sport; Idrottsvetenskap; Sports Science;

  Sammanfattning : Competitive computer gaming, under the name e-sport, have become a popular activity inSweden and worldwide. Within the e-sport community the question about the relationbetween the e-sport and sport has been discussed. Despite of this, very few sport scientistshave studied e-sport. LÄS MER

 4. 4. Sport-sort : sorting algorithms and sport tournaments

  Detta är en avhandling från Linköping : Univ., Department of Computer and Information Science

  Författare :Hans Block; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1987]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Arrange a really short, thrilling and fair tournament! Execute parallel sorting in a machine of a new architecture! The author shows how these problems are connected. He designs several new tournament schemes, and analyses them both in theory and in extensive simulations. He uses only elementary mathematical and statistical methods. LÄS MER

 5. 5. I skuggan av NHL en organisationsstudie av svensk och finsk elitishockey

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet : Göteborgs universitet

  Författare :Jyri Backman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Malmö University.; Malmö University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Idrottsvetenskap; Sport Science; Elitserien; SM-liiga; amerikanska respektive europeiska sportmodellen; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Amerikanska respektive europeiska sportmodellen;

  Sammanfattning : I denna licentiatuppsats har svenska elitseriens respektive finska SM-liigas seriemodeller analyserats i ljuset av NHL:s dominans över den globala ishockeyn. Bakgrunden till problemområdet är att företrädarna för svensk respektive finsk elitishockey implementerat olikartade organisatoriska lösningar, trots att de utvecklats i kontexter med likartade sportmodeller och samhällsvillkor. LÄS MER