Sökning: "sexualitet"

Visar resultat 1 - 5 av 134 avhandlingar innehållade ordet sexualitet.

 1. 1. Kön och känsla : Samlevnadsundervisning och ungdomars tankar om sexualitet

  Författare :Maria Bäckman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :sexualundervisning; ungdomar; livskunskap; genus; sexualitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Om kärlek : litteratur, sexualitet och politik hos Ellen Key

  Författare :Claudia Lindén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Key; Ellen; Kärlek; genusaspekter; Sexualitet; Literature; Litteraturvetenskap; Gender studies; Genus; Key; 1849-1926;

  Sammanfattning : Diss.... LÄS MER

 3. 3. Rädslans politik : våld och sexualitet i den svenska demokratin

  Författare :Maria Wendt Höjer; Johanna Esseveld; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; våld; offentlig politik; sexualitet; feminism; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis argues that men’s violence, and women’s fear of that violence, constitute a central problem for democracy. Women’s possibilities of participating in society are drastically limited by their bodily integrity being threatened, both in public and in the home. LÄS MER

 4. 4. Jag sa att jag älskade han men jag har redan sagt förlåt för det : Ålder, genus och sexualitet i skolans tidigare år

  Författare :Jenny Bengtsson; Eva Reimers; Lena Martinsson.; Fanny Ambjörnsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Norms; school; age; gender; sexuality; heteronormativity; childhood; Normer; skola; ålder; genus; sexualitet; heteronormativitet; barndom;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur föreställningar kring normalitet kommer till uttryck och förhandlas i de vardagliga praktikerna i skolans tidigare år. I särskilt fokus är normer kring ålder, genus och sexualitet. LÄS MER

 5. 5. Getting Intimate : A Feminist Analysis of Old Age, Masculinity and Sexuality

  Författare :Linn Sandberg; Jeff Hearn; Julia Twigg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; masculinity; sexuality; old age; ageing; subjectivity; intimacy; touch; interview; body diaries; Genus; maskulinitet; sexualitet; hög ålder; åldrande; subjektivitet; intimitet; beröring; kroppsdagböcker; intervjuer; Gender studies; Genus;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the intersections of masculinity, old age and sexuality from the perspectives of old men themselves, how they understand and experience sex and sexuality in later life. The study uses qualitative in-depth interviews and body diaries, an exploratory method that asked men write about their bodies in everyday life. LÄS MER