Sökning: "sexualitet"

Visar resultat 1 - 5 av 141 avhandlingar innehållade ordet sexualitet.

 1. 1. Kön och känsla : Samlevnadsundervisning och ungdomars tankar om sexualitet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Makadam

  Författare :Maria Bäckman; [2003]
  Nyckelord :sexualundervisning; ungdomar; livskunskap; genus; sexualitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Om kärlek : litteratur, sexualitet och politik hos Ellen Key

  Detta är en avhandling från Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion

  Författare :Claudia Lindén; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Key; Ellen; Kärlek; genusaspekter; Sexualitet; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus;

  Sammanfattning : Diss.... LÄS MER

 3. 3. Om kärlek : litteratur, sexualitet och politik hos Ellen Key

  Detta är en avhandling från Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion

  Författare :Claudia Lindén; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Key; Ellen; 1849-1926; Kärlek; Sexualitet; genusaspekter;

  Sammanfattning : Diss.... LÄS MER

 4. 4. Rädslans politik : våld och sexualitet i den svenska demokratin

  Detta är en avhandling från Malmö : Liber ekonomi

  Författare :Maria Wendt Höjer; Johanna Esseveld; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; våld; offentlig politik; sexualitet; feminism; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : This thesis argues that men’s violence, and women’s fear of that violence, constitute a central problem for democracy. Women’s possibilities of participating in society are drastically limited by their bodily integrity being threatened, both in public and in the home. LÄS MER

 5. 5. Jag sa att jag älskade han men jag har redan sagt förlåt för det Ålder, genus och sexualitet i skolans tidigare år

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jenny Bengtsson; Eva Reimers; Lena Martinsson.; Fanny Ambjörnsson; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Norms; school; age; gender; sexuality; heteronormativity; childhood; Normer; skola; ålder; genus; sexualitet; heteronormativitet; barndom;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur föreställningar kring normalitet kommer till uttryck och förhandlas i de vardagliga praktikerna i skolans tidigare år. I särskilt fokus är normer kring ålder, genus och sexualitet. LÄS MER