Sökning: "sexualitet"

Visar resultat 1 - 5 av 132 avhandlingar innehållade ordet sexualitet.

 1. 1. Kön och känsla : Samlevnadsundervisning och ungdomars tankar om sexualitet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Makadam

  Författare :Maria Bäckman; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :sexualundervisning; ungdomar; livskunskap; genus; sexualitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Om kärlek : litteratur, sexualitet och politik hos Ellen Key

  Detta är en avhandling från Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion

  Författare :Claudia Lindén; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Key; Ellen; Kärlek; genusaspekter; Sexualitet; 1849-1926;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Rädslans politik : våld och sexualitet i den svenska demokratin

  Detta är en avhandling från Malmö : Liber ekonomi

  Författare :Maria Wendt Höjer; Johanna Esseveld; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; våld; offentlig politik; sexualitet; feminism; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : This thesis argues that men’s violence, and women’s fear of that violence, constitute a central problem for democracy. Women’s possibilities of participating in society are drastically limited by their bodily integrity being threatened, both in public and in the home. LÄS MER

 4. 4. Jag sa att jag älskade han men jag har redan sagt förlåt för det Ålder, genus och sexualitet i skolans tidigare år

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jenny Bengtsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Norms; school; age; gender; sexuality; heteronormativity; childhood; Normer; skola; ålder; genus; sexualitet; heteronormativitet; barndom;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur föreställningar kring normalitet kommer till uttryck och förhandlas i de vardagliga praktikerna i skolans tidigare år. I särskilt fokus är normer kring ålder, genus och sexualitet. LÄS MER

 5. 5. Risk och bejakande Sexualitet och genus i sexualupplysning och sexualundervisning i TV

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Eva Bolander; Bengt- Göran Martinsson; Eva Reimers; Åse Røthing; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sex education; sexuality; gender; heteronormativity; edutainment; Sexualupplysning; sexualundervisning; läromedel; sexualitet; genus; heteronormativitet; television; Utbildningsradion; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur sexualupplysning och sexualundervisning i TV producerar, reproducerar och utmanar föreställningar om sexualitet och genus. Det empiriska materialet består av tre programserier från Utbildningsradion samt två säsonger av Fråga Olle i Kanal 5. Programmen producerades och sändes mellan 1998 och 2004. LÄS MER