Sökning: "gestaltning"

Visar resultat 1 - 5 av 472 avhandlingar innehållade ordet gestaltning.

 1. 1. Minnesrörelser

  Detta är en avhandling från Autor förlag

  Författare :Helga Krook; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litterär gestaltning; konstnärlig forskning; berättande; minne; arkiv; dokument; författaren; läsaren; översättning; museum; nazistisk eutanasi ; flod; dotter; biografi; Kreativt skrivande; Creative writing;

  Sammanfattning : The starting point of the doctoral project Minnesrörelser (Movements of Memory) is a documentary material, based on interviews, archival documents, letters, diaries and more, from Germany and Sweden from the 1930's to present time, focusing on childhood, upbringing, eugenics, bilingualism. The family as a place for historical writing, family stories inevitably connected with political history, and how they can be passed on or kept secret makes up the main subject matter, where questions of memory and postmemory, heritage and transgenerational consequences of terror, war and guilt, as well as the role of silence, speaking and translation, are investigated. LÄS MER

 2. 2. Rektorsrollen om skolledarskapets gestaltning

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Lars Svedberg; ; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Principal; head teacher; educational management; social psychology; roles; domain theory; leadership; public ethos; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The role of principals in public education in Sweden has during the last decade been subjected to a number of reforms and structural changes that is without parallel in modern history. For example, the number of principals has doubled, the turnover is considerable and, while in the past being a principal has been an occupation for men, now women are in the majority. LÄS MER

 3. 3. Medieteknik i en senmodern tid. Digital teknik, estetik och gestaltning

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Peter Ekdahl; Blekinge Tekniska Högskola.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; digital teknik; estetik; gestaltning;

  Sammanfattning : Avhandlingen tar sin utgångspunkt i utvecklingsarbetet med utbildningsprogrammet Medieteknik med inriktning mot interaktiva system på Blekinge tekniska högskola (BTH) åren 2000-2005. Etablerandet innebar en möjlighet att pröva former och innehåll för att utveckla en framtidsinriktad utbildning inom digital teknik. LÄS MER

 4. 4. Något betydelsefullt Leonid Dobyčins möten bortom orden i den sovjetiska samtiden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, Stockholms universitet

  Författare :Hans Andersson; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Leonid Dobychin; L. Dobyčin; Russian Literature; Soviet Literature; Soviet Culture; 1920s; 1930s; Prose; Short Stories; Modernism; Formalism; Realism; Encounter; Meeting; Detail; Rhythm; Epiphany; Everyday Life; Bryansk; Leningrad; Petrograd; Saint Petersburg; Leonid Dobyčin; L. Dobyčin; rysk litteratur; sovjetisk litteratur; sovjetisk kultur; 1920-talet; 1930-talet; prosa; noveller; modernism; formalism; realism; möte; detalj; rytm; epifani; vardagsliv; Brjansk; Leningrad; Petrograd; Sankt Petersburg; slaviska språk; Slavic Languages;

  Sammanfattning : This thesis studies the 1931 short story collection Portret [The Portrait] by the Russian author Leonid Ivanovich Dobychin (1894–1936?). My main argument is that the principal theme in Dobychin’s writings arises out of the complexities of human encounters. LÄS MER

 5. 5. Carmina vetustioris aevi Arabica Latine versa. Quorum partem primam venia ampl. fac. philos. Upsal. p. p. mag. Gustavus Björkman et Magnus Ehrenzon Ostrogothus. In audit. Gustav. die XI Dec. MDCCCXIX. H. a. m. s

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, excudebant regiæ academiæ typographi

  Författare :Gustaf Björkman; Uppsala universitet.; [1819]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER