Sökning: "poststrukturalism"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade ordet poststrukturalism.

 1. 1. Utan tvivel är en inte klok : En studie om personliga skavningar som resurs för praktisk klokhet inom svensk kommunal planering

  Författare :Gustav Fridlund; Jonathan Metzger; Maria Håkansson; Kristina Grange; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Autoethnography; bureaucracy; phronesis; planning practice; post-structuralism; Autoetnografi; byråkrati; fronesis; planeringspraktik; poststrukturalism; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : How can you as a planner tackle messy realities without losing sight of possible problematic outcomes of what you put in practice? This study explores the value of everyday frictions as a resource for phronetic planning, i.e. the ability to make situated ethical judements of what is ’better’ or ’worse’ in a particular setting. LÄS MER

 2. 2. Klungan och barndomens sociala rum : Socialt gränsarbete och figurationer i rastfotbollen

  Författare :Kalle Jonasson; Malmö University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kulturgeografi; Genus; Spontanfotboll; Poststrukturalism; Idrottsvetenskap; Sport Science;

  Sammanfattning : Denna licentiatavhandling, Klungan och barndomens sociala rum, diskuterar den samtida heterogena barndomen utifrån analyser av barns informella fotbollsspel på rasten i skolan. Det empiriska exemplet rastfotboll analyseras med begrepp som rum, genus och gränsöverskridande. LÄS MER

 3. 3. Klungan och barndomens sociala rum - Socialt gränsarbete och figurationer i rastfotbollen

  Författare :Kalle Jonasson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; rum; genus; spontanfotboll; poststrukturalism;

  Sammanfattning : Denna licentiatavhandling, Klungan och barndomens sociala rum, diskuterar den samtida heterogena barndomen utifrån analyser av barns informella fotbollsspel på rasten i skolan. Det empiriska exemplet rastfotboll analyseras med begrepp som rum, genus och gränsöverskridande. LÄS MER

 4. 4. Orsak: Våldtäkt : om våldtagna män i medicinsk praktik

  Författare :Jens Lindberg; Bo Nilsson; Angelika Sjöstedt Landén; Susanne Holst; Ingeborg Svensson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Rape; male rape; sexual victimization; sexual violence; victimhood; patient; treatment; healthcare; medicine; medical practice; care practices; logics; poststructuralism; discourse theory; ethnography; gender; masculinity; body; gender equality; heteronormativity; Våldtäkt; våldtäkt på män; sexuellt våld; offerskap; patient; bemötande; sjukvård; medicin; medicinsk praktik; vårdpraktiker; logikperspektivet; poststrukturalism; diskursteori; etnografi; etnologi; genus; könsroller; maskulinitet; kropp; jämställdhet; heteronormativitet.; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : Within the Swedish healthcare system, the care of raped men varies and many hospitals lack specific programmes. The aim of the thesis is to describe and analyse how meanings about rape and raped men are produced within Swedish healthcare. LÄS MER

 5. 5. Jämställdhetens spjutspets? Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, femininitet och heteronormativitet

  Författare :Marie Nordberg; Karlstads universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Jämställdhet; män i kvinnoyrken; maskulinitet; femininitet; heteronormativitet; genus; poststrukturalism; frisörer; förskollärare; förskolan; sjuksköterskor; hegemoni; performativitet; Genusvetenskap; Gender Studies;

  Sammanfattning : AbstractJämställdhetens spjutspets. Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, femininitet och heteronormativitet (The Spearhead of Gender Equality. Male Workers, Gender Equality, Masculinity, Femininity and Heteronormativity. DoctoralThesis at the Department of Ethnology, Göteborgs University. LÄS MER