Sökning: "Idrottsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 186 avhandlingar innehållade ordet Idrottsvetenskap.

 1. 1. Klungan och barndomens sociala rum : Socialt gränsarbete och figurationer i rastfotbollen

  Författare :Kalle Jonasson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Kulturgeografi; Genus; Spontanfotboll; Barndom; Grundskola; Barndomssociologi; Posthumanism; rum; genus; spontanfotboll; poststrukturalism; Poststrukturalism; Idrottsvetenskap; Sport Science;

  Sammanfattning : Denna licentiatavhandling, Klungan och barndomens sociala rum, diskuterar den samtida heterogena barndomen utifrån analyser av barns informella fotbollsspel på rasten i skolan. Det empiriska exemplet rastfotboll analyseras med begrepp som rum, genus och gränsöverskridande. LÄS MER

 2. 2. På spaning efter idrottsdidaktik

  Författare :Katarina Schenker; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; idrottsdidaktik; didaktik; idrottsvetenskap; idrott; Pedagogics; Pedagogik; Sport Science; Idrottsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ishockeyns amerikanisering : En studie av svensk och finsk elitishockey

  Författare :Jyri Backman; Torbjörn Andersson; Bo Carlsson; Leif Yttergren; Malmö universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Ishockey; amerikanisering; Sverige; Finland; NHL; KHL; Idrottsvetenskap; Sport Science; Americanization; Elite ice hockey; Sweden; European Model of Sport; American Model of Sport; Major Leagues;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Idrott som medel – inte som mål : Förutsättningar för socialt entreprenörskap inom idrotten

  Författare :Daniel Bjärsholm; Malmö universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Development through sport; Network theory; Research ethics; Social innovation in sport; Sport and social responsibility; Sport for development; Swedish sport policy; Welfare triangle; Idrottsvetenskap; Sport Science;

  Sammanfattning : In sport management research, little attention has been paid to the relatively new concept of social entrepreneurship. In short, the concept refers to innovative methods of creating and satisfying social values through sport. LÄS MER

 5. 5. En vandring längs välviljans väg : en studie om idrott och internationellt utvecklingsarbete genom de skandinaviska exemplen LdB FC For Life i Sydafrika och Open Fun Football Schools i Moldavien

  Författare :Niklas Hafen; Josef Fahlén; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Fotboll; Utveckling; Integration; Fred; Hälsa; Jämställdhet; HIV AIDS; Millenniedeklarationen; Agenda2030; Internationellt utvecklingsarbete; CSR; Idrott; Sport for Development and Peace; Idrottsvetenskap; Sport Science;

  Sammanfattning : The aim of this doctoral thesis is to analyze Sport for Development and Peace (SDP) initiatives from the initiators, sponsors and donor’s perspective through the Scandinavian examples LdB FC For Life in South Africa and Open Fun Football Schools in Moldova. On this basis, it seeks to explore the relationship between rhetoric and practice surrounding both projects. LÄS MER