Sökning: "Idrottsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 140 avhandlingar innehållade ordet Idrottsvetenskap.

 1. 1. I skuggan av NHL en organisationsstudie av svensk och finsk elitishockey

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet : Göteborgs universitet

  Författare :Jyri Backman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Malmö University.; Malmö University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Idrottsvetenskap; Sport Science; Elitserien; SM-liiga; amerikanska respektive europeiska sportmodellen; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Amerikanska respektive europeiska sportmodellen;

  Sammanfattning : I denna licentiatuppsats har svenska elitseriens respektive finska SM-liigas seriemodeller analyserats i ljuset av NHL:s dominans över den globala ishockeyn. Bakgrunden till problemområdet är att företrädarna för svensk respektive finsk elitishockey implementerat olikartade organisatoriska lösningar, trots att de utvecklats i kontexter med likartade sportmodeller och samhällsvillkor. LÄS MER

 2. 2. På spaning efter idrottsdidaktik

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet : Göteborgs universitet

  Författare :Katarina Schenker; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics; Pedagogik; Sport Science; Idrottsvetenskap; idrottsdidaktik; didaktik; idrottsvetenskap; idrott; Sport pedagogy; Sport education theory; Higher education; Physical education; Sport didactics; subject-matter didactics; didactics; PETE; PE teacher education programmes; Idrottsdidaktik; Ämnesdidaktik; Idrottslärarutbildning; Lärarutbildning; Högre utbildning; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; PE teacher education programme; sport didactics; physical education; sport education theory; teaching model; sport pedagogy model; sport pedagogical reflection;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För ämneslärarexamen krävs att studenterna ska kunna bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnesdidaktik. För lärarprogram med inriktning mot undervisning i Idrott och hälsa medför det att begreppet idrottsdidaktik behöver tydliggöras. LÄS MER

 3. 3. Idrotten sätter agendan En studie av Riksidrottsgymasietränares handlande utifrån sitt dubbla uppdrag

  Detta är en avhandling från Göteborg : Kompendiet

  Författare :Marie Hedberg; Linnéuniversitetet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; coaches; community of practice; competence; new institutional theory; Idrottsvetenskap; Sport Science;

  Sammanfattning : This study aims to describe and analyse the actions of the school coaches at the National sport upper secondary schools in light of the conditions that govern and shape the activities at those schools.The theoretical standpoints are based on Lave and Wengers' (1991) theoretical concept community of practice, and as an explanatory theoretical framework Scott's (2008) interpretation of new institutional theory is used. LÄS MER

 4. 4. Sport Has Never Been Modern

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Kalle Jonasson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Idrottsvetenskap; Sport Science; sport; modernity; nonhuman; territorialisation; gender; competition; science;

  Sammanfattning : Sport has often been understood as a set of formalised physical contests, and moreover as something inherently modern. New conceptions of the term implicates that sport ought to comprise all physical activity. However, the studies and approaches that describe the range and tension between those positions are lacking. LÄS MER

 5. 5. The physiological impact of soccer on elite female players and the effects of active recovery training

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Helena M. Andersson; Örebro universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Football; Training; Recovery; Intermittent exercise; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Sports; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Idrott; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Fysiologi; Physiology; Idrottsvetenskap; Sports Science;

  Sammanfattning : Female soccer is becoming more popular and professional in the world. There are, however, limited scientific data available on how elite female players respond to physical stress during soccer games. An effective recovery strategy following a game is important, because there are few recovery days between the games in international tournaments. LÄS MER