Sökning: "Idrottsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 170 avhandlingar innehållade ordet Idrottsvetenskap.

 1. 1. Klungan och barndomens sociala rum : Socialt gränsarbete och figurationer i rastfotbollen

  Författare :Kalle Jonasson; Sverige Malmö Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Kulturgeografi; Genus; Spontanfotboll; Barndom; Grundskola; Barndomssociologi; Posthumanism; Poststrukturalism; Idrottsvetenskap; Sport Science;

  Sammanfattning : Denna licentiatavhandling, Klungan och barndomens sociala rum, diskuterar den samtida heterogena barndomen utifrån analyser av barns informella fotbollsspel på rasten i skolan. Det empiriska exemplet rastfotboll analyseras med begrepp som rum, genus och gränsöverskridande. LÄS MER

 2. 2. På spaning efter idrottsdidaktik

  Författare :Katarina Schenker; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; idrottsdidaktik; didaktik; idrottsvetenskap; idrott; Pedagogics; Pedagogik; Sport Science; Idrottsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. I skuggan av NHL : en organisationsstudie av svensk och finsk elitishockey

  Författare :Jyri Backman; Bo Carlsson; Torbjörn Andersson; Josef Fahlén; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Elitserien; SM-liiga; amerikanska respektive europeiska sportmodellen; Idrottsvetenskap; Sport Science; Amerikanska respektive europeiska sportmodellen;

  Sammanfattning : I denna licentiatuppsats har svenska elitseriens respektive finska SM-liigas seriemodeller analyserats i ljuset av NHL:s dominans över den globala ishockeyn. Bakgrunden till problemområdet är att företrädarna för svensk respektive finsk elitishockey implementerat olikartade organisatoriska lösningar, trots att de utvecklats i kontexter med likartade sportmodeller och samhällsvillkor. LÄS MER

 4. 4. Ishockeyns amerikanisering : En studie av svensk och finsk elitishockey

  Författare :Jyri Backman; Torbjörn Andersson; Bo Carlsson; Leif Yttergren; Malmö universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Ishockey; amerikanisering; Sverige; Finland; NHL; KHL; Idrottsvetenskap; Sport Science; Americanization; Elite ice hockey; Sweden; European Model of Sport; American Model of Sport; Major Leagues;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Idrott som medel – inte som mål : Förutsättningar för socialt entreprenörskap inom idrotten

  Författare :Daniel Bjärsholm; Malmö universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Development through sport; Network theory; Research ethics; Social innovation in sport; Sport and social responsibility; Sport for development; Swedish sport policy; Welfare triangle; Idrottsvetenskap; Sport Science;

  Sammanfattning : In sport management research, little attention has been paid to the relatively new concept of social entrepreneurship. In short, the concept refers to innovative methods of creating and satisfying social values through sport. LÄS MER