Sökning: "monster"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade ordet monster.

 1. 1. Monsterkroppar : Transformation, transmedialitet och makeoverkultur

  Författare :Kristina Stenström; Anja Hirdman; Kristina Riegert; Thomas Johansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; transmedia; audience; television; embodied spectatorship; makeover culture; late modernity; monstrosity; monster; vampire; zombie; transmedia; publik; television; förkroppsligat åskådarskap; makeoverkultur; senmodernitet; monstrositet; monster; vampyr; zombie; medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies;

  Sammanfattning : This study offers insights into the motif of monstrous corporality in a transmedia environment, through the vampire and zombie characters. Different narratives of corporeal transformation surround us constantly. LÄS MER

 2. 2. In the Company of Ghosts : Hauntology, Ethics, Digital Monsters

  Författare :Line Henriksen; Margrit Shildrick; Nina Lykke; Jeffrey Andrew Weinstock; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Hauntology; monster; ghost; spectralities; Monster Studies; feminist theory; ethics; digital media; internet; Welcome to Night Vale; Mushroom Land TV; creepypasta; Hauntologi; monster; spöke; spectralities; monster studier; feministisk teori; etik; digitala medier; internet; Welcome to Night Vale; Mushroom Land TV; creepypasta;

  Sammanfattning : This thesis explores French philosopher Jacques Derrida’s ’hauntology’ through the lens of digital monsters and feminist theory.Hauntology – a pun on ‘ontology’ and ‘haunting’ – offers an ethics based on responsibility towards that which cannot be said to fully exist, yet has an effect on our everyday lives nonetheless. LÄS MER

 3. 3. Himlens fröjd eller helvetets fasa : perspektiv på västsvenska kyrkomålningar från 1700-talet

  Författare :Maud Färnström; Avdelningen för konsthistoria och visuella studier; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Apocalypticism; Eschatology; Church-painting; Christ; Angels; Devils; Monster; Socialisation; Function; Dysfunction; Symbolic universe; Social change; Konsthistoria; Art history; Heaven; Last Judgement; Hell; Art of painting; Måleri;

  Sammanfattning : During the18th century, the Swedish orthodox Church faced considerable problems with dissension and indifference. One important means of coping with the situation was the decision to have the ceilings of the churches painted in brilliant oil-paint. LÄS MER

 4. 4. Skogsrået, näcken och Djävulen : erotiska naturväsen och demonisk sexualitet i 1600- och 1700-talens Sverige

  Författare :Mikael Häll; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; nature spirit; demon; sexuality; devil; forest nymph; water spirit; troll; monster; incubus; succubus; magic; early modern; Sweden; popular belief; folklore; demonology; natural philosophy; witchcraft; bestiality; reformation; religion; crime; sin;

  Sammanfattning : This dissertation examines conceptions of erotic nature spirits and their association with demonic sexuality in 17th and 18th century Sweden. Its purpose is to reconstruct the various cultural and symbolic meanings which such notions had for the society of the day. LÄS MER

 5. 5. Den ensamma sjöjungfrun : Om Carina Rydbergs jagberättande ur ett genreperspektiv

  Författare :Tamara Andersson; Maria Jönsson; Elisabeth Hästbacka; Annelie Bränström Öhman; Anna Forssberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Carina Rydberg; autofiction; autobiography; identity narrative; the Gothic; female Gothic; genre; Swedish literature; identity; gender; sex; femininity; monstrosity; female authors; transgression; the uncanny; intelligibility; Carina Rydberg; autofiktion; självbiografi; jagberättande; gotik; genre; svensk litteratur; identitet; genus; kön; femininitet; monster; kvinnliga författare; författarroll; transgression; det kusliga; das Unheimliche; begriplighet; Literature; litteraturvetenskap; gender studies; genusvetenskap;

  Sammanfattning : The focus of this study is the two autobiographical novels Den högsta kasten (1997) and Djävulsformeln (2000) by Swedish author Carina Rydberg. Both novels generated lively public debate regarding how they ought to be read and understood, what genre they belonged to, and the ontological status of the narrating “I”. LÄS MER