Sökning: "diskursanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 129 avhandlingar innehållade ordet diskursanalys.

 1. 1. Diskursanalys, kunskap och kön. : Ett försök att utveckla en teoretisk ram och ett arbetssätt för en diskursanalys av vetenskapliga texter

  Detta är en avhandling från Umeå : Universitet

  Författare :Siv Fahlgren; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Diskursanalys; könsteori; kunskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Samtal om barn och pedagogisk dokumentation i förskolan som bedömningspraktik : En diskursanalys

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta universitatis Gothoburgensis

  Författare :Lise-Lotte Bjervås; Ingrid Pramling Samuelsson; Maj Asplund Carlsson; Per Lindqvist; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Det sociala livets drama och dess manus. : Diskursanalys, kön och sociala avvikelser

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för socialt arbete, Univ

  Författare :Siv Fahlgren; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Diskursanalys; könsteori; sociala avvikelser; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Motorikens retorik Kroppsobservationer, översättningar och faktakonstruktioner: en diskursanalys

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Thomas Wahl; Mats Franzen; Ingunn Moser; [2006]
  Nyckelord :Sociology; Sociologi; Motorik; Diskursanalys; Vetenskapssociologi; Diskursiv psykologi; Kroppsvetande; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : This dissertation is a study of the discourse on children’s ability to control their body movements – the rhetoric of motorics (motor control). It takes an interest in the different practices that need to be dealt with if you would like to construct a description of bodiliness in a factual way, and it is particularly concerned with the practice of transforming observations of children’s bodiliness into literary inscriptions of motor control as well as the discursive actions that make these inscriptions credible and relevant. LÄS MER

 5. 5. Nationell kraft och lokal motkraft : En diskursanalys av konflikten kring SwePol Link

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Maria Alm; Johan Hedrén; Lars Ingelstam; Eva Sandstedt; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; siting conflicts; sociotechnical systems; discourse analysis; space; place; practices; inclusion; exclusion; patterns of arguments; lokaliseringskonflikter; sociotekniska system; diskursanalys; plats; rum; praktiker; inneslutningar och utestängningar; mönster och utsagor; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Facility siting conflicts are increasing in our society. This is a study of a HVDC-link between Blekinge, Sweden and Slupsk, Poland called The SwePol Link. This link has transferred electricity between the two electricity systems since the year 2000 and the decision making process can be described as a struggle between conflicting interests. LÄS MER