Sökning: "Eva Esbjörnsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Eva Esbjörnsson.

  1. 1. Personlighet och smärta. Psykologiska faktorers betydelse för arbetsåtergång hos patienter med kroniska ländryggsbesvär

    Författare :Eva Esbjörnsson; Göteborgs universitet; []
    Nyckelord :low back pain; return to work; prediction; personality; psychological factors; motivation; rehabilitation; psychosomatic problems;

    Sammanfattning : .... LÄS MER