Sökning: "sårbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 63 avhandlingar innehållade ordet sårbarhet.

 1. 1. Sårbarhet i logistikkanaler : en studie av svensk fordonsindustri 

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Göran Svensson; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; vulnerability; inbound; outbound; logistics; supply chain; disturbance; consequence; trend;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Aktörer i risklandskapet : Ett interaktivt spel om risk och sårbarhet i moderna stadslandskap

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Nicklas Guldåker; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; risklandskap; metod; sårbarhet; risk; Spel; risklandskap; metod; sårbarhet; risk; Spel;

  Sammanfattning : Denna licentiatavhandling är resultatet av det ÖCB-finansierade projektet: ”Det sårbara samhället. Om hushållens vardagsliv och beredskap”. Arbetet består av tre delar, två skrivna och en internetbaserad metod. LÄS MER

 3. 3. Climate vulnerability assessment methodology Agriculture under climate change in the Nordic region

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Lotten Wiréhn; Tina-Simone Schmid Neset; Björn-Ola Linnér; Giuseppe Feola; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Agriculture; Assessment methodology; Climate change; Geographic Visualization; Indicator-based methods; Vulnerability; Bedömningsmetodologi; Geografisk Visualisering; Indikatorbaserade metoder; Jordbruk; Klimatförändringar; Sårbarhet;

  Sammanfattning : Food security and climate change mitigation are crucial missions for the agricultural sector and for global work on sustainable development. Concurrently, agricultural production is directly dependent on climatic conditions, making climate change adaptation strategies essential for the agricultural sector. LÄS MER

 4. 4. Tillit i samhällsskyddets organisation Om det sociala gränssnittet i risk- och krishantering mellan kommunen och funktionshindrade

  Detta är en avhandling från Östersund : Mittuniversitetet

  Författare :Jörgen Sparf; Roine Johansson; Susanna Öhman; Erna Danielsson; Mikael Klintman; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Riskhantering; Krishantering; Sårbarhet; Samhällsskydd och beredskap; Organisation; Funktionshinder; Tillit;

  Sammanfattning : Systemet för samhällsskydd och beredskap i Sverige har sedan 1990-talet genomgått en rad förändringar gällande juridik, organisering och ansvar. Framför allt har kommunernas ansvar inom området ökat och systemet har kommit att bli mer beroende av aktörer i lokalsamhället. LÄS MER

 5. 5. Krishantering, hushåll och stormen Gudrun : Att analysera hushålls krishanteringsförmåga och sårbarheter

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Nicklas Guldåker; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Household; Actor-network theory; Hurricane Gudrun; Crisis management; Vulnerability; Crisis management capability; Time-geography; Krishantering; Stormen Gudrun; Krishanteringsförmåga; Hushåll; Aktör-nätverksteorin; Sårbarhet; Tidsgeografi;

  Sammanfattning : Severe crises and disasters such as the Hurricane Gudrun and their consequences will probably occur in the future. However, there are many uncertainties concerning disasters and their effects. LÄS MER