Sökning: "Power"

Visar resultat 1 - 5 av 6019 avhandlingar innehållade ordet Power.

 1. 1. Vulnerability and Power Social Justice Organizing in Rockaway, New York City, after Hurricane Sandy

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala University

  Författare :Sara Bondesson; Uppsala universitet.; Försvarshögskolan.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statskunskap; Political Science; Social vulnerability; Disaster risk reduction; Social movements; Power; Empowerment; Hurricane Sandy; Rockaway; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan; social vulnerability; disaster risk reduction; social movements; power; empowerment;

  Sammanfattning : Det här är en studie om katastrofer, sårbarhet och makt. Avhandlingenspringer ur ett forskningsproblem: främjandet av marginaliserade gruppersegenmakt (empowerment) tros fungera bäst om den sker inifrån den egnagruppen och utifrån självorganiserande principer, men trots detta initierasoch styrs emancipatoriska projekt ofta av aktörer som inte själva tillhör marginaliseradegrupper. LÄS MER

 2. 2. Power Games Rules and Roles in Second Life

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Maria Bäcke; Blekinge Tekniska Högskola.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; power; digital games; online world; Second Life; virtuality; reality; role-play; hierarchy; authority; governing; subversion; performance; online worlds; virtual worlds; virtual; digital space; rules; hierarchies; negotiation; make-believe;

  Sammanfattning : This study investigates how the members of four different role-playing communities on the online platform Second Life perform social as well as dramatic roles within their community. The trajectories of power influencing these roles are my main focus. LÄS MER

 3. 3. Enigmatic power? : relational power analysis and statecraft in Japan's China policy

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Political Science, Stockholm University

  Författare :Linus Hagström; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Foreign relations; Japan; China; Utrikespolitik; Japan och Kina;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. The Power of Symbolic Power : An Application of O'Neill's Game of Honour to Asymmetric Internal Conflict

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Ylva Isabelle Blondel; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Peace and conflict research; asymmetric power; Algeria; internationalisation; internal conflict; symbolic strategy; symbolic power; honour; game theory; public events; media audience; Freds- och konfliktforskning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science Peace and conflict research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap Freds- och konfliktforskning;

  Sammanfattning : Powerful states can lose wars to militarily weaker opponents. This can only be understood by moving away from an over-simplified traditional definition of power and by incorporating the symbolic dimensions of power. LÄS MER

 5. 5. Transformative Power Challenged EU Membership Conditionality in the Western Balkans Revisited

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jessica Giandomenico; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; European Union; Western Balkans; EU enlargement; historical institutionalism; power; elections; norm transfer; compliance; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : The EU is assumed to have a strong top-down transformative power over the states applying for membership. But despite intensive research on the EU membership conditionality, the transformative power of the EU in itself has been left curiously understudied. LÄS MER