Sökning: "Julia Rönnbäck"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Julia Rönnbäck.

  1. 1. Det är väl typiskt tjejer : om basket, kropp och femininitet

    Detta är en avhandling från idrottsforum.org

    Författare :Julia Rönnbäck; [2015]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : The aim of this dissertation is to analyse how a group of female basketball players – aged 15 to 18 and located in one of Sweden’s largest cities – construct and negotiate gender and femininity through bodily and verbal practices. The study is grounded in poststructuralist theories – primarily using the theoretical work of the philosophers Judith Butler and Michel Foucault. LÄS MER