Sökning: "språk"

Visar resultat 1 - 5 av 3683 avhandlingar innehållade ordet språk.

 1. 1. Emotivt språk en studie i dagstidningars ledare

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Rolf Hedquist; Umeå universitet.; [1977]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Språk och rasism Privilegiering och diskriminering i offentlig, medierad interaktion

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Karin Hagren Idevall; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; actor-network theory; banal nationalism; comments sections; discourse analysis; discrimination; internet; language and racism; political discourse; privileging; public debate; whiteness; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This PhD thesis concerns language and racism. The aim is to explore how racism is reproduced in interaction in public debates on immigration, integration and refugee policy. LÄS MER

 3. 3. Språk, musik och kultur : En studie av hur språkbruket i musikrecensioner speglar kulturella värderingar

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet

  Författare :Sirpa Koiranen; Stockholms universitet.; [1992]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; stilistik; pragmatik; musik; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : Language and music are two forms of human communication with their own semiotic systems. The way in which language use concerning a certain kind of music is linked to the music in question, has been studied from a culture-theoretic perspective, i.e. LÄS MER

 4. 4. Att skriva, tala och tänka samhällskunskap En studie av gymnasisters lärandeprocess

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Karin Wesslén; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; language; linguistic demands; upper secondary education; appropriate; linguistic tools; the discourse of social science; explicit teaching; object language – metalanguage; linguistic operations; knowledge structures; subject-related concepts; text activity; the structuring of knowledge; level of reasoning; språk; språkliga krav; gymnasium; gymnasial utbildning; appropriera; språkliga redskap; språkliga verktyg; samhällskunskapsdiskurs; samhällskunskap; explicit undervisning; objektspråk; metaspråk; språkliga operationer; kunskapsstruktur; ämnesanknutna begrepp; textaktiviteter; strukturering av kunskap; utvecklat resonemang; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : This study is based on the presumption that language is fundamental to the construction of knowledge. In addition, linguistic demands are incorporated in the policy documents of the upper secondary edu­cation of Sweden; students shall, during their education, be given the opportunity to appropriate certain linguistic tools. LÄS MER

 5. 5. ”Kalla mig inte mamsell!” En jämförelse av tre skandinaviska översättares behandling av kulturspecifika element i fransk- och engelskspråkig skönlitteratur

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

  Författare :Marcus Axelsson; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; translation; Scandinavia; Descriptive Translation Studies; culture-specific elements; translation strategies; Bourdieu; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : The present study deals with the work and practice of three Scandinavian translators, namely Kjell Olaf Jensen (Norwegian), Marianne Öjerskog (Swedish) and Agnete Dorph Stjernfelt (Danish). The main question of the thesis is what strategies the translators use when translating culture-specific elements from French and English. LÄS MER