Sökning: "idrott"

Visar resultat 1 - 5 av 96 avhandlingar innehållade ordet idrott.

 1. 1. Ledarna och barnidrotten : idrottsledarnas syn på idrott, barn och fostran

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS förlag

  Författare :Karin Redelius; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Skolidrott; pedagogik; Idrottsledare; genusaspekter; Idrott; Idrottsundervisning; Barn och idrott; Ungdomsidrott;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Iscensättningen av kön i idrott : en nutidshistoria om idrottsmannen och idrottskvinnan

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS förlag

  Författare :Håkan Larsson; Per Nilsson; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; idrott; genus; diskurs; governmentality; ungdomar; jämställdhet; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to disseminate the construction of masculinity and femininity in sport and sports related research. The major research question is how sport and sports related research function, on the one hand in the production of 'women' and 'men' as objects and subjects of knowledge, and on the other as a technique or procedure for regulating men's and women's behaviour and ways of reflecting upon themselves. LÄS MER

 3. 3. Iscensättningen av kön i idrott En nutidshistoria om idrottsmannen och idrottskvinnan

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Håkan Larsson; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; idrott; genus; diskurs; governmentality; ungdomar; jämställdhet; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to disseminate the construction of masculinity and femininity in sport and sports related research. The major research question is how sport and sports related research function, on the one hand in the production of 'women' and 'men' as objects and subjects of knowledge, and on the other as a technique or procedure for regulating men's and women's behaviour and ways of reflecting upon themselves. LÄS MER

 4. 4. Idrott – och helst lite mer idrott Idrottslärarstudenters möte med utbildningen

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner, Stockholms universitet

  Författare :Lena Larsson; Håkan Larsson; Jane Meckbach; Fiona Dowling; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; PE teacher education programme; PE student teacher; value structures; habitus; symbolic capital; doxa; Bourdieu; gender; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner; Educational Sciences in Arts and Professions;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate what happens when the experiences and conceptions of physical education (PE) student teachers encounter the value structures of a PE teacher education programme. The starting point for the study are the criticisms that the PE teacher education programme has inadequate links to science, that it finds it difficult to challenge traditional gender patterns, and that the students' experiences of their own sporting activities are more important than the education programme for what knowledge is considered valuable. LÄS MER

 5. 5. Idrott – och helst lite mer idrott : Idrottslärarstudenters möte med utbildningen

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner, Stockholms universitet

  Författare :Lena Larsson; Håkan Larsson; Jane Meckbach; Fiona Dowling; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate what happens when the experiences and conceptions of physical education (PE) student teachers encounter the value structures of a PE teacher education programme. The starting point for the study are the criticisms that the PE teacher education programme has inadequate links to science, that it finds it difficult to challenge traditional gender patterns, and that the students' experiences of their own sporting activities are more important than the education programme for what knowledge is considered valuable. LÄS MER