Sökning: "Psychiatry"

Visar resultat 1 - 5 av 460 avhandlingar innehållade ordet Psychiatry.

 1. 1. Psychoacoustics and hallucinating schizophrenics. A psychobiological approach to schizophrenia

  Detta är en avhandling från Division of psychiatry, University hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Olle M Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Psychiatry; psychiatry; perception; auditory grouping; psychoacoustics; Schizophrenia; auditory hallucinations; clinical psychology; psychosomatics; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Psykoakustik och hallucinerande schizofrena Hallucinationer för hörseln är ett stort problem vid schizofreni. Många har försökt förklara men ingen lyckats. Denna avhandling påvisar avvikelser vid schizofrenisjukdomen vilka kan utgöra grundstenar för framtida förståelse av detta plågsamma symptom. LÄS MER

 2. 2. Swedish forensic psychiatric nursing care, nurse's views of values theories and practice

  Detta är en avhandling från Division of psychiatry, University hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Mikael Rask; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; relatives influence; clinical supervision; work satisfaction; nurses role; nursing interventions; Forensic psychiatry; nursing care; Psychiatry; clinical psychology; psychosomatics; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den psykiatriska tvångsvården av lagöverträdare är omfattande i Sverige. Omkring 1000 personer vårdas på olika omhändertagandenivåer – vårdtiderna är långa (median drygt 3 år). Omvårdnadspersonalen står för det mesta av behandlings- och rehabiliteringsarbetet med dessa patienter. LÄS MER

 3. 3. Depot neuroleptic maintenance treatment: clinical, pharmacological and neuropsychological aspects

  Detta är en avhandling från Psychiatry

  Författare :Eva Tuninger; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; clinical psychology; Psychiatry; laterality.; chronic psychosis; schizophrenia; outcome; maintenance treatment; follow-up; longitudinal; neuropsychology; SPECT; auditory hallucinations; dopamine receptor occupancy; psychosomatics; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Underhållsbehandling med neuroleptika minskar risken för nya skov av schizofreni. Ofta har patienter med kronisk psykos bristande sjukdomsinsikt och är därmed dåligt motiverade att följa medicinordinationer (bristande compliance). LÄS MER

 4. 4. Suicide Attempters - Drug Overdose Patterns and Ratings of Suicidality

  Detta är en avhandling från Psychiatry (Lund)

  Författare :Anders Niméus; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; clinical psychology; Psychiatry; cortisol; serotonin; Deliberate self-harm; suicide-risk assessment; psychosomatics; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kan man förutse risk för suicid med psykiatriska skattningsskalor? Omkring 20.000 suicidförsök registreras varje år i Sverige. Denna siffra borde dock sannolikt vara högre, eftersom bara de individer som kommer i kontakt med sjukvården räknas. LÄS MER

 5. 5. Studies on Quality of Life : A Methodological Perspective on the Definition and Measurement of the Good Life in Patients with Psychiatric Illness

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Madis Kajandi; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Psychiatry; quality of life; measurement; definition; psychiatry; validity; reliability; Psykiatri; MEDICINE Psychiatry; MEDICIN Psykiatri; Psychiatry; psykiatri;

  Sammanfattning : Background: In social sciences the quality of life (QOL) concept is often connected with efforts to evaluate welfare and well being. In medicine QOL is frequently used as a complement to evaluations of cure. In psychiatry QOL is of special importance because many patients have to endure long periods of illness. LÄS MER