Sökning: "educational theory"

Visar resultat 1 - 5 av 905 avhandlingar innehållade orden educational theory.

 1. 1. A Field of Veiled Continuities : Studies in the Methodology and Theory of Educational Research

  Författare :Corrado Matta; Klas Roth; Anna-Lena Kempe; Till Grüne-Yanoff; Harold Kincaid; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Methodology of Educational Research; Educational Theory; Educational Philosohy; Philosophy of the Social Sciences; Causal Explanations of Actions; Qualtative Methods; Scientific Representation; Learning; Actor Network Theory; Ontic Structural Realism; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Empirical educational research enjoys a methodological and theoretical debate that is characterized by a number of unresolved and lively debated controversies. This compilation thesis is an attempt to contribute to this debate using the toolbox of philosophy of science.The thesis consists of an introductory chapter and four essays. LÄS MER

 2. 2. Läroplan i rörelse : Det individuella programmet i möte mellan nationell utbildningspolitik och kommunal genomförandepraktik

  Författare :Pia Skott; Ulf P. Lundgren; Elisabet Nihlfors; Agneta Linné; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; educational systems; educational reform; policy analysis; state regulation; policy implementation; curriculum theory; curriculum processes; upper secondary school; differentiation question; educational history; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis examines the activities within the Swedish steering system concerning upper secondary school. Sweden has a long history of shared responsibility between the state level of government and the municipalities, dating back to federal decisions concerning the establishment of a compulsory school system. LÄS MER

 3. 3. Democracy, education and citizenship : towards a theory on the education of deliberative democratic citizens

  Författare :Klas Roth; Christer Fritzell; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; deliberative democracy; democratic education; deliberation; citizenship education; educational theory; philosophy of education and political theory.; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The present thesis suggests ideas for a theory on the education of deliberative democratic citizens in a multicultural society in terms of what I have called Eddemcit. It involves a) an ideal view of democracy in communicative and discourse-ethical terms, b) a comprehensive view of an autonomous citizen, c) two conditions for deliberation in terms of opportunity and freedom, d) a core value in terms of conscious social and cultural mediation, e) democratic principles as heuristic devices, f) an understanding of democratic deliberation in terms of intersubjectivity, processes and the better argument. LÄS MER

 4. 4. Moralen, barnet eller vetenskapen? : En studie av tradition och förändring i lärarutbildningen

  Författare :Agneta Linné; Lars-Magnus Engström; Donald Broady; Ulf P. Lundgren; Daniel Kallós; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Teacher education; educational sociology; educational history; educational theories; social theories; curriculum research; curriculum theory; theories of cultural reproduction; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Tradition and change in compulsory school teacher education are studied historically, using the theoretical framework of curriculum theory and theory of cultural reproduction. The concepts of classification and framing are used as analytic devices. LÄS MER

 5. 5. Inget klöver utan matematik : En studie av matematik i yrkesutbildning och yrkesliv

  Författare :Karolina Muhrman; Per Andersson; Song-ee Ahn; Viveca Lindberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematics; vocational education; work life; curriculum; agriculture; curriculum theory; educational code; ethno-mathematics; Matematik; yrkesutbildning; yrkesliv; läroplan; lantbruk; läroplansteori; pedagogisk kod; transformeringsarena; etnomatematik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att öka förståelsen för aspekter som inverkar på relationen mellan yrkeselevers kunskaper och de kunskaper som behövs i yrkeslivet. Detta görs genom att undersöka olika aktörers perspektiv på yrkeslivets behov av  matematikkunskaper, matematikundervisning på yrkesprogram och utformningen av läroplanen Gy11. LÄS MER