Sökning: "Eva Leffler"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Eva Leffler.

 1. 1. Hur ska du bli när du blir stor? : en studie i svensk gymnasieskola när entreprenörskap i skolan är i fokus

  Författare :Eva-Lena Lindster Norberg; Jörgen From; Eva Leffler; Tomas Kroksmark; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Citizenship; Entrepreneurship in school; Upper secondary school; Governmentality; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis is to examine and explain how education fosters future citizens when Swedish upper secondary schools work actively with entrepreneurship in school. Toward this aim, two research questions are asked: How are students governed and how do students govern when focus is on entrepreneurship in school? How do teachers relate to entrepreneurship in school? The study took place in a school development program with a focus on teachers developing their abilities and working with entrepreneurship in schools. LÄS MER

 2. 2. Företagsamma elever : Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan

  Författare :Eva Leffler; Åsa Bergenheim; Anders Hedman; Beng-Göran Martinsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurship; enterprise; discourse; education; project; compulsory school; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study and problematize the concepts of entrepreneurship and enterprise in Swed-ish compulsory schools. The studies presented in this thesis focus both on scientific publications and official documents that deal with entrepreneurship and enterprise in compulsory schools and on school projects that have been carried out in years 4 to 6 in the county of Västerbotten. LÄS MER

 3. 3. -Måste det här vara som en väckelserörelse? : en studie om (det som kallas) entreprenöriellt lärande i grundskolan, utifrån Basil Bernsteins begreppsapparat

  Författare :Monika Diehl; Eva Leffler; Joakim Lindgren; Maj Asplund Carlsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurial learning; lower secondary school; recontextualisation; Basil Bernstein; education; teaching; learning; assessment; classification; framing; Entreprenöriellt lärande; grundskolan; rekontextualisering; Basil Bernstein; utbildning; undervisning; lärande; bedömning; klassifikation; inramning; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this compilation thesis is to describe prerequisites for what, in a Swedish educational context, is often called ‘entrepreneurial learning’ and to examine the possible influence that this has on school practice. The study was carried out in two lower secondary schools and was guided by the following two research questions. LÄS MER

 4. 4. Framing perceived values of education : when perspectives of learning and ICTs are related

  Författare :Lars Norqvist; Eva Leffler; Isa Jahnke; Roger Säljö; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Learning; ICTs; Education; Perceived value; Dialogue; Dialogic perspective; Perceived values of learning; Perceived values of education; Learning situations; Formal education; Non-formal education; Perceived value framework; Photo interviews; Formal learning; Non-formal learning; Informal learning; Information; Communication; Technology; ICT.; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This thesis offers dialogue about the relations between learning and Information and Communication Technologies (ICTs). The dialogue is guided by the question of how to design education to increase perceived values of learning. LÄS MER