Sökning: "Carina Holmqvist Lidh"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Carina Holmqvist Lidh.

  1. 1. Representera och bli representerad : Elever med religiös positionering talar om skolans religionskunskapsundervisning

    Författare :Carina Holmqvist Lidh; Christina Osbeck; Kerstin von Brömssen; Trine Anker; Karlstads universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; religious education; students; religious positioning; identity; non-confessional; neutrality; representation; critical discourse analysis; secular; religionskunskapsundervisning; elever; religiös positionering; identitet icke-konfessionell; neutralitet; representation; kritisk diskursanalys; sekulär; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

    Sammanfattning : Hur kan lärare på bästa sätt möta elever med religiös positionering i religionskunskapsklassrummet?  Hur kan undervisningen utformas för att ge religiösa traditioner en framställning som elever med religiös positionering kan acceptera, relatera till och kanske också lära nytt av?Den här religionsdidaktiska studien handlar om hur elever som positionerar sig inom muslimsk, kristen, buddhistisk och judisk tradition talar om skolans religionskunskapsundervisning. Studien berör tre teman. LÄS MER