Sökning: "berättande"

Visar resultat 1 - 5 av 59 avhandlingar innehållade ordet berättande.

 1. 1. Barns multimediala berättande : En länk mellan mediakultur och pedagogisk praktik

  Detta är en avhandling från Göteborg University

  Författare :Anna Klerfelt; Stig Broström; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barns kultur; mediakultur; pedagogisk praktik; meningsskapande; sociokulturell; interaktion; berättande; gester; estetik; rekonstruktion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ungdomars berättande En studie i struktur och interaktion

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mats Eriksson; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Storytelling; conversation analysis; adolescent speech; constructivism; dramatization; reported speech; discourse markers; self-presentation; sex differences; Swedish; Nordiska språk - allmänt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : In any human culture the telling of stories for representing past events is likely to have a centralplace. The aim of this dissertation is to describe storytelling among Swedish adolescents from astructural, interactional and functional perspective, and to demonstrate how the meaning of thestory is interactionally constructed. LÄS MER

 3. 3. Berättande bilder : Svenska tecknade serier för barn

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Helena Magnusson; Boel Westin; Anne Magnussen; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; barnserier; tecknade serier; barnlitteratur; litteraturhistoria; narratologi; Thierry Groensteen; Ottilia Adelborg; Eva Billow; Sven Hemmel; Rune Andréasson; Mats Källblad; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis examines the history of Swedish children's comics and their narrative characteristics. The history is presented as five chronological periods from ca. 1890 to the present day (2005). The contents of the comics are compared to contemporary Swedish children's literature and are discussed in terms of recurring motifs and genres. LÄS MER

 4. 4. Barns multimediala berättande. En länk mellan mediakultur och pedagogisk praktik Children's digital story telling and cultural meaning. A link between educational practice and mass media

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Anna Klerfelt; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barns kultur; mediakultur; pedagogisk praktik; meningsskapande; sociokulturell; interaktion; berättande; gester; estetik; rekonstruktion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Nästan som en författare" - multimedialt berättande : Utforskande av lärande om och i berättande med inspiration från Vygotskij

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Anders Jansson; Inger Eriksson; Gunilla Härnsten; Pentti Hakkarainen; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; cultural-historical theory and method; collaborative research; case study; learning processes; zone of proximal development; ZPD; multimedia narration; digital storytelling; learning and autism; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : This thesis builds on an interest in teaching that enables learning for all children, including children with disabilities. The work is founded in a theoretical perspective on teaching and learning and respectively research practices based on Lev S. LÄS MER