Sökning: "berättande"

Visar resultat 1 - 5 av 57 avhandlingar innehållade ordet berättande.

 1. 1. Barns multimediala berättande : En länk mellan mediakultur och pedagogisk praktik

  Författare :Anna Klerfelt; Stig Broström; enheten för Barn- och ungdomsvetenskap & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) Institutionen för pedagogik och didaktik; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barns kultur; mediakultur; pedagogisk praktik; meningsskapande; sociokulturell; interaktion; berättande; gester; estetik; rekonstruktion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ungdomars berättande : En studie i struktur och interaktion

  Författare :Mats Eriksson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Storytelling; conversation analysis; adolescent speech; constructivism; dramatization; reported speech; discourse markers; self-presentation; sex differences; Swedish; Nordiska språk - allmänt; Scandinavian languages; Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : In any human culture the telling of stories for representing past events is likely to have a centralplace. The aim of this dissertation is to describe storytelling among Swedish adolescents from astructural, interactional and functional perspective, and to demonstrate how the meaning of thestory is interactionally constructed. LÄS MER

 3. 3. Berättande bilder : Svenska tecknade serier för barn

  Författare :Helena Magnusson; Boel Westin; Anne Magnussen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; barnserier; tecknade serier; barnlitteratur; litteraturhistoria; narratologi; Thierry Groensteen; Ottilia Adelborg; Eva Billow; Sven Hemmel; Rune Andréasson; Mats Källblad; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis examines the history of Swedish children's comics and their narrative characteristics. The history is presented as five chronological periods from ca. 1890 to the present day (2005). The contents of the comics are compared to contemporary Swedish children's literature and are discussed in terms of recurring motifs and genres. LÄS MER

 4. 4. Barns multimediala berättande. En länk mellan mediakultur och pedagogisk praktik : Children's digital story telling and cultural meaning. A link between educational practice and mass media

  Författare :Anna Klerfelt; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barns kultur; mediakultur; pedagogisk praktik; meningsskapande; sociokulturell; interaktion; berättande; gester; estetik; rekonstruktion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Nästan som en författare" - multimedialt berättande : Utforskande av lärande om och i berättande med inspiration från Vygotskij

  Författare :Anders Jansson; Inger Eriksson; Gunilla Härnsten; Pentti Hakkarainen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; cultural-historical theory and method; collaborative research; case study; learning processes; zone of proximal development; ZPD; multimedia narration; digital storytelling; learning and autism; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : This thesis builds on an interest in teaching that enables learning for all children, including children with disabilities. The work is founded in a theoretical perspective on teaching and learning and respectively research practices based on Lev S. LÄS MER