Sökning: "Production Development"

Visar resultat 1 - 5 av 2644 avhandlingar innehållade orden Production Development.

 1. 1. Performance-based costing as decision support for development of discrete part production : Linking performance, production costs and sustainability

  Detta är en avhandling från Division of Production and Materials Engineering, Lund University

  Författare :Christina Windmark; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-07-20]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Production cost; PERFORMANCE; decision support; manufacturing; production development; performance-based costing; sustainability; organizational learning; Production cost; Performance; Decision support; Manufacturing; Production development; performance-based costing; Sustainability; Organizational learning;

  Sammanfattning : Svensk tillverkningsindustri bidrar till ca 16 % (Statistics Sweden 2016) av bruttonationalprodukten och medverkar till att ca 900 000 av landets invånare har en anställning (Produktion2030 2016), vilket gör sektorn till en viktig del av Sveriges välfärdssystem. Forskningen syftar främst till att ge industrin verktyg för att analysera och utvärdera produktion för resurseffektivare och lönsammare tillverkning som även minskar miljöbelastningen. LÄS MER

 2. 2. Learning Destinations The complexity of tourism development

  Detta är en avhandling från Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Laila Gibson; Karlstads universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; learning; destinations; collaboration; competition; tourism development; learning destinations; Leith; Industrial Development Centres; IDC; local development; regional development; socio-spatial; culture; entrepreneurship; tourism; development; complexity; networks; globalization; networking; places; projects; social capital; entrepreneurs; social relations; cultural capital; attitudes; cooperation; lärande; destinationer; turismutveckling; turism; komplexitet; globalisering; platser; projekt; entreprenörer; sociala relationer; kultur; utveckling; nätverk; nätverkande; socialt kapital; kulturellt kapital; attityder; samarbete; samverkan; konkurrens; lärande destinationer; Kiruna; Jukkasjärvi; Skellefteå; Guldriket; Tornedalen; Sundsvall; Åre; Industriella utvecklingscentra; IUC; lokal utveckling; regional utveckling; socio-spatial; entreprenörskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : Our world is becoming increasingly complex, and is rapidly changingwith distances being reduced. Societies today are also in atransition from traditional production industries to increasingreliance on communication, consumption, services and experience. Asone of these emerging ‘new industries’, tourism is part of thismovement. LÄS MER

 3. 3. Transforming and Strengthening the Links Between Industrial Design, Engineering Design and Production

  Detta är en avhandling från Division of Machine Design, Department of Design Sciences, Faculty of Engineering LTH, Lund University

  Författare :Axel Nordin; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; mechanical engineering design; industrial design; customization; optimization; Morphological repertoire; constraint handling; production; genetic algorithm; voronoi diagram; Renaissance 2.0;

  Sammanfattning : The current form-giving activity in industrial design is characterized by explorations that depend on the individual capability to mentally manipulate a solution space from which to select and express the intended result. Designers often rely on artistic experimentation, aesthetic inspiration, or product specifications. LÄS MER

 4. 4. Development of Interdisciplinary Platforms Using System Objects

  Detta är en avhandling från Division of Machine Design, Department of Design Sciences, Faculty of Engineering LTH, Lund University

  Författare :Jonas Landahl; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; product development; function-means modeling; configurable; product architecture; mass customization; concurrent engineering; interdisciplinary development; reconfigurable; production development; platform- based development; flexible; design reuse; adaptable; interchange of information; producibility; systems engineering;

  Sammanfattning : Conceptually “form follows function”, as stated by Louis Sullivan. Physically however, form follows producibility.There is an erroneous notion that many customers can be provided with customized products, produced without any battle. LÄS MER

 5. 5. Supporting the Design of Reconfigurable Production Systems

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Carin Rösiö; Högskolan i Jönköping.; Mälardalens högskola.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; production system; production system design; development; reconfigurability; Innovation and Design; innovation och design; manufacturing system; design process; industrialization; reconfigurable manufacturing system; RMS; mobility; case study; manufacturing industry;

  Sammanfattning : To compete, manufacturing companies need production systems that quickly can respond to changes. To handle change drivers such as volume variations or new product variants, reconfigurability is advocated as a competitive means. LÄS MER