Sökning: "flickor och pojkar i förskolan"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden flickor och pojkar i förskolan.

 1. 1. Det finns inga tjejbestämmare Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Christian Eidevald; Högskolan i Jönköping.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gender; sex; feminist poststructuralism; discourse analysis; positioning; video observation; focus group; pre-school; pre-school teacher; equality; genus; kön; feministisk poststrukturalism; diskursanalys; positionering; videoobservation; fokusgrupp; förskola; förskollärare; jämställdhet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

  Sammanfattning : Previous research studies have shown that in their address and behaviour towards girls and boys, pre-school staff apply stereotyped gender concepts, thus reinforcing rather than challenging stereotypes. The present thesis therefore focuses on which of children’s positions that are accepted or that face resistance from the staff. LÄS MER

 2. 2. Toddlers as social actors in the Swedish preschool

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Child and Youth Studies, Stockholm University

  Författare :Ingrid Engdahl; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; toddlers; one year olds; preschool; play; interaction; friendship; communication; phenomenology; social person; agency; småbarn; toddlare; ettåringar; förskola; lek; interaktion; vänskap; kommunikation; fenomenologi; social person; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; barn- och ungdomsvetenskap; Child and Youth Science;

  Sammanfattning : This thesis focuses on interaction among young toddlers during their second year of life in a Swedish preschool. The overall aim of this thesis was to explore interaction, communication and the creation of friendship between the young children during self initiated play activities. LÄS MER

 3. 3. Preschoolers' peer competence : developmental perspectives on prosocial behavior, aggression, and social cognition

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Gun Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychology; Psykologi; naturalistic observation; longitudinal study; cognitive bias; theory of mind; social cognition; proactive aggression; reactive aggression; altruistic behavior; prosocial behavior; Social competence; peer interactions;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning Denna doktorsavhandling har studerat förskolebarns kamratkompetens och speciellt uppmärksammat tre aspekter som är av central betydelse för barns samspel med kamrater; prosocialt beteende, aggressivt beteende och social kognition. Prosocialt beteende är handlingar som på något sätt gynnar en annan person (t ex hjälpa, trösta och dela med sig). LÄS MER