Sökning: "Ann Runfors"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Ann Runfors.

 1. 1. Mångfald, motsägelser och marginaliseringar : en studie av hur invandrarskap formas i skolan

  Detta är en avhandling från Stockholm : Prisma

  Författare :Ann Runfors; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; ethnic relations; structuration theory; social categorisation; normality; deviance; integration; marginalisation; fieldwork; elementary schools; teachers; immigrant children;

  Sammanfattning : This thesis is based on fieldwork carried out during the 1990s in three primary and secondary local authority schools in Stockholm where the teaching staff dealt with questions related to immigration and integration as part of their daily work. The aim is to describe and analyse the attention the teaching staff devoted to the category of immigrant children and to illuminate how this attention generated particular conditions for these children. LÄS MER

 2. 2. Mångfald, motsägelser och marginaliseringar : En studie av hur invandrarskap formas i skolan

  Detta är en avhandling från Stockholm : Prisma

  Författare :Ann Runfors; Gunnar Ahlsmark; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; ethnic relations; structuration theory; social categorisation; normality; deviance; integration; marginalisation; fieldwork; elementary schools; teachers; immigrant children; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : This thesis is based on fieldwork carried out during the 1990s in three primary and secondary local authority schools in Stockholm where the teaching staff dealt with questions related to immigration and integration as part of their daily work. The aim is to describe and analyse the attention the teaching staff devoted to the category of immigrant children and to illuminate how this attention generated particular conditions for these children. LÄS MER

 3. 3. Lyssna till ditt hjärta Muslimska moderskap och modrandets villkor i Sverige

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Ethnology, History of Religions and Gender Studies, Stockholm University

  Författare :Jenny Ask; Lena Gerholm; Ann Runfors; Kristina Gustafsson; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; motherhood; mothering; Islam; Muslim identity; islamophobia; gender; femininity; racialization; whiteness; religion; place; transnationalism; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : This study deals with the meanings and conditions of motherhood for some Muslim women in Sweden, the majority of which live in Stockholm. The analysis is based mainly on 16 in-depth interviews with women who self-identify as Muslims. A majority of them were born in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Gränsland Svensk ungdomsvård mellan vård och straff

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Kim Silow Kallenberg; Ann Runfors; Jenny Gunnarsson Payne; Anna Sofia Lundgren; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; compulsory care; institutions; ethnography; staff; logic; fantasy; post-structuralism; masculinity; subject position; age; class; power; powerlessness; tvångsvård; institutioner; etnografi; personal; logik; fantasi; poststrukturalism; maskulinitet; subjektsposition; ålder; klass; makt; maktlöshet; Historical Studies; Historiska studier;

  Sammanfattning : Borderlands. Swedish youth care in the intersections of care and punishmentThis dissertation concerns staff working in special residential homes, or secure units, for boys and young men and, less specifically, the compulsory care of problematic teenagers. LÄS MER

 5. 5. Gränsland : Svensk ungdomsvård mellan vård och straff

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Kim Silow Kallenberg; Ann Runfors; Jenny Gunnarsson Payne; Anna Sofia Lundgren; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; compulsory care; institutions; ethnography; staff; logic; fantasy; post-structuralism; masculinity; subject position; age; class; power; powerlessness; tvångsvård; institutioner; etnografi; personal; logik; fantasi; poststrukturalism; maskulinitet; subjektsposition; ålder; klass; makt; maktlöshet; Historical Studies; Historiska studier;

  Sammanfattning : Borderlands. Swedish youth care in the intersections of care and punishmentThis dissertation concerns staff working in special residential homes, or secure units, for boys and young men and, less specifically, the compulsory care of problematic teenagers. LÄS MER