Sökning: "Anna Slotte-Lüttge"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Anna Slotte-Lüttge.

 1. 1. Varför knackar han inte bara på? : en studie om arbete med läsförståelse i åk 1-2

  Författare :Helena Eckeskog; Carin Jonsson; Monica Reichenberg; Anna Slotte Lüttge; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; reading comprehension strategies; literacy discourses; a balanced approach; primary years; läsförståelsestrategier; literacydiskurser; lågstadiet; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The aim of this study was to describe, analyze and explore how five teachers work with reading comprehension in grade one and grade two, ages 7 and 8. My approach was ethnographically inspired and data was collected through observations, teachers´ diaries and interviews. LÄS MER

 2. 2. Elever syns på nätet : Multimodala texter och autentiska mottagare

  Författare :Dan Åkerlund; Anna Slotte-Lüttge; Ria Heilä-Ylikallio; Ola Erstad; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; skolan; lärande; kommunikation; autentiska mottagare; en dator per elev; klassbloggar; Skype; berättande; foto; demokrati; deliberativ; läroplan; multimodalitet; abduktiv ansats; DBR; fiktionsnivå; bildens presens; ; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Studien tar sin utgångspunkt i att alla elever med all sannolikhet kommer att ha en dator av något slag som sitt främsta redskap i skolan inom bara några få år. Det övergripande syftet är att bidra till fördjupade kunskaper kring vad utvecklingen av datorstödd multimodal textproduktion och kommunikation på och över nätet kan innebära i en skolkontext. LÄS MER