Sökning: "Gases"

Visar resultat 1 - 5 av 688 avhandlingar innehållade ordet Gases.

 1. 1. Theoretical and Experimental Studies of the Formation of Ionized Gases in Spark Ignition Engines

  Detta är en avhandling från Lund Institute of Technology

  Författare :Raymond Reinmann; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Thermal Ionization; Calorimetry; Interferometry; Spark Ignition Engine; Current and Voltage Measurements; Engine Control.; fluid dynamics; Gases; plasmas; Gaser; plasma; fluiddynamik; Breakdown; Arc; Glow; Flame Ionization; Chemi-Ionization; Spark; Townsend; Fysicumarkivet A:1998:Reinmann;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna studie är ämnad åt att undersöka joniseringsprocessen i gaser, både teoretiskt och experimentellt. Arbetet är speciellt riktat mot att utöka förståelsen för detta fenomen i förbränningsrummet av en förbränningsmotor. LÄS MER

 2. 2. Non-CO2 greenhouse gases, uncertainty and land-use competition

  Detta är en avhandling från Lund Institute of Technology

  Författare :Daniel Johansson; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kyoto protocol; energy system; integrated assessment; environmental economics; land use change; bioenergy; climate change; greenhouse gases; GWP;

  Sammanfattning : Over the past 250 years the concentrations of greenhouse gases in the atmosphere have increased drastically. It is close to scientific consensus that these changes have increased the temperature of the earth. LÄS MER

 3. 3. Emissions from Fires Consequences for Human Safety and the Environment

  Detta är en avhandling från Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety, Lund University

  Författare :Per Blomquist; Per Blomqvist; RISE.; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; kontroll av utsläpp; pollution control; Miljöteknik; Environmental technology; Byggnadsteknik; Building construction; incapacitation; CFD; simulations; emissions; particles; dioxin; PAH; gases; quantitative analysis; fire effluents; chemical characterisation; large-scale experiments;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bränder utgör en risk för människor p.g.a. värmen samt de utsläpp som produceras från en brand. LÄS MER

 4. 4. On Radiative Heat Transfer Modeling with Relevance for Combustor and Biomass Furnaces

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Mehdi Bahador; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; termodynamik; fluiddynamik; plasma; Thermal engineering; applied thermodynamics; Termisk teknik; plasmas; Gaser; Thermal Radiation; Scattering; Heat load; Gases; fluid dynamics; Biomass Furnaces; framdrivningssystem; Motorer; Motors and propulsion systems;

  Sammanfattning : Thermal radiation sometimes is the dominating heat transfer mode in combustion chambers and furnaces and therefore in the design of many relevant industrial facilities prediction of it is necessary. During previous years many research efforts in the radiative heat transfer field have originated and many methods and models from simple to complex have been developed. LÄS MER

 5. 5. Numerical Simulations of Cooling Concepts Related to Gas Turbine Combustors

  Detta är en avhandling från Mrs Gunvi Andersson, Div. Heat Transfer, Box 118, 22100 Lund, Sweden

  Författare :Andreas Abdon; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Motors and propulsion systems; plasma; combustor; gas turbine; cooling; numerical simulations; turbulence; ribs; impingement; Gases; fluid dynamics; plasmas; fluiddynamik; Gaser; Motorer; framdrivningssystem; Thermal engineering; applied thermodynamics; Termisk teknik; termodynamik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I utvecklingen av gasturbiner och förbränningsmotorer (som används i bilar, flygplan & båtar) finns idag ett modernt miljötänkande som strävar efter att reducera utsläpp och öka effektiviteten (verkningsgraden). Med användning av rätt kylmetoder kan man påverka dessa parametrar. LÄS MER