Sökning: "civics"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade ordet civics.

 1. 1. ATT RYMMAS INOM SITT FRIUTRYMME Om samhällskunskapslärares tolkning, anpassning och undervisning

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Anna Karlefjärd; Karlstads universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Civics; civics teaching; civics didactics; street-level bureaucrats; autonomy; knowledge base; comprehension; transformation; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore and analyze experienced teachers understanding, as well as transformation, of the school subject civics. The study has focused on the content, methods, and evaluation of the education taking place in the class room as described by the teachers themselves. LÄS MER

 2. 2. Kritiskt tänkande i grundskolans samhällskunskap. En fenomenografisk studie om manifesterat kritiskt tänkande i samhällskunskap hos elever i årskurs 9. Critical thinking in compulsory school civics. A phenomenographic study of 9th grade students’ critical thinking in civics

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Kristoffer Larsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; critical thinking; higher-order thinking; problem solving; phenomenography; variation theory; civics; social studies; students; compulsory school;

  Sammanfattning : Cultivating students’ critical thinking skills is recognized as a highly important educational goal in many societies in the western world, not least in Sweden. Despite this the research community has so far produced little substantial knowledge on critical thinking and calls for new research approaches have been made. LÄS MER

 3. 3. När ämnen möts En analys av samhällskunskapsämnets funktioner och karaktärer vid ämnesintegrerad undervisning

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Sara Blanck; Karlstads universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; civics; civics didactics; social studies; social studies teaching; interdisciplinary curricula; interdisciplinary teaching; subject integration; interdisciplinarity; first order concepts; second order concepts; lower secondary education; samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; ämnesintegration; ämnesövergripande; ämnessamspel; projektinriktat arbete; första ordningens kunskap; andra ordningens kunskap; högstadiet; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This study examines the subject civics (social studies) in interaction with other subjects in interdisciplinary projects. By studying three different integrated projects in the grades 7-9, the study examines how subjects interact with one another. LÄS MER

 4. 4. Samhällskunskap från styrdokument till undervisning Tjugo lärare ramar in vad som påverkar deras praktik

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Education and Communication

  Författare :Joakim Öberg; Högskolan i Jönköping.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social studies; civics; social studies didactics; civic didactics; social studies teaching; civics teaching; citizenship education; subject-based teaching and learning; curriculum theory; frame factor theory; lifeworld phenomenology; hermeneutics; qualitative interviews; Samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; samhällskunskapsundervisning; ämnesdidaktik; läroplansteori; ramfaktorteori; livsvärldsfenomenologi; hermeneutik; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Syftet med denna samhällskunskapsdidaktiska avhandling är att undersöka vad samhällskunskapslärare själva upplever som de viktigaste påverkansfaktorerna för transformeringen av samhällskunskapsämnet utifrån intentionerna i styrdokumenten (formuleringsarenan) till samhällskunskap som undervisning (realiseringsarenan), samt hur detta upplevs ha förändrats över tid. Det är således vad som händer mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan, det vill säga tranformeringsarenan, som är i fokus. LÄS MER

 5. 5. Samhällskunskap i ett föränderligt samhälle Medborgarkompetenser och didaktiska utmaningar

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Emmy Jonasson Ring; Karlstads universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; autonomy; citizenship education; civic skills; civic competences; civics; critical thinking; perspective-taking; reflexivitiy; social studies teaching; students experience and initiative; Samhällskunskap; Samhällskunskap;

  Sammanfattning : Citizens of today’s society are expected to be able to evaluate, make choices, take responsibility and act independently locally, nationally and globally in order to participate in both formal and informal political systems. This study contributes to the research on Civics Education (Social Studies) by examining how teachers, working in the grades 7-9, meet contemporary society in their civics teaching. LÄS MER