Sökning: "grundskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 143 avhandlingar innehållade ordet grundskolan.

 1. 1. Föräldrainflytande i grundskolan : En undersökning av nio lokala styrelser med föräldramajoritet i grundskolan

  Författare :Margaretha Kristoffersson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Föräldramakt på riktigt eller på låtsas? : lokala styrelser med föräldramajoritet i grundskolan

  Författare :Ingegerd Zetterholm-Ankarstrand; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Parents; principal; influence; participation; power; habitus; field; confidence; distrust; Skolstyrelse; föräldrainflytande; grundskolan; Sverige;

  Sammanfattning : In this project, local school boards with a majority of parents are studied. Such boards are set up at a number of sdmols in Sweden as a trail. The purpose of the study is to investigate the constitution of such boards, their work and the content of items dealt with. LÄS MER

 3. 3. Polisanmälningar i grundskolan

  Författare :Anne-Lie Vainik; Titti Mattsson; Martin Börjeson; Kerstin Svensson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; Police-report; Compulsory school; Modernity; Social systems; Cultural sensitivity; Pedagogical tool; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : This thesis is about police reports concerning school violence in Sweden involving children below the age of criminal responsibility. Police reports about incidents caused by pupils in Swedish compulsory schools have increased since at least the 1980s. LÄS MER

 4. 4. Elevvård i grundskolan : Resurser, organisering och praktik

  Författare :Åsa Backlund; Tommy Lundström; Roine Johansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social work; Elevvård; elevhälsa; elevvårdspersonal; skolkurator; skolsocialt arbete; skola; organisation; socialt arbete; pupil welfare; school social worker; organization; Social work; Socialt arbete; Social Work; socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to describe and analyse the organization, resources and practice of pupil welfare work in municipal compulsory schools. In one study, telephone interviews with head masters from a random sample of 100 municipal compulsory schools have been carried out. LÄS MER

 5. 5. Studieledare i grundskolan : en skolledningsfunktion med förhinder?

  Författare :Bo Nestor; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER