Sökning: "känslohistoria"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet känslohistoria.

 1. 1. Kärlekens språk : adel, kärlek och äktenskap 1750-1900

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Brita Planck; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; adel; äktenskap; Sverige; 1700-tal; 1800-tal; brev; kärlek; känslohistoria;

  Sammanfattning : This thesis examines the attitudes towards marriage for love among the Swedish aristocracy from 1750 to 1900. It also explores how the expression and experience of love transformed during the same period. LÄS MER

 2. 2. Weeping for the res publica : Tears in Roman political culture

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Johan Vekselius; [2018-04-06]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Antikens och forntidens historia; Antikens Rom; Romersk historia; Romerska riket; Kejsare; Tårar; Sorg; Gråt; känslohistoria; känslostudier; känslodisciplinering; Känslor; Latinsk litteratur; Grekisk litteratur; Antiken; Dygder och Laster; Dygder; Retorik; Historieskrivning; Talekonst; CIcero; Seneca; Tacitus; Livius; Antikens Grekland; Klassisk grekiska; Den romerska republiken; Kejsartid; Latinsk historieskrivning; Grekisk historieskrivning; Antikens historia; Antikens kultur och samhällsiv; Begravningar; Rome; Ancient Rome; Late Republican Rome; late Republic; Historiography; history of emotions; Tears; Weeping; Mourning; Virtues; Virtus; Pity; Clementia; Pietas; Oratory; Rhetoric; Cicero; Tacitus; Livy; The Roman Empire; The Roman Emperor; Latin historiography; Greek historiography; Grief; Ancient History; Classics; Ancient Greece; Funerals;

  Sammanfattning : The thesis explores the meaning and function of tears in Roman political culture during the Republic and the Early Empire in various historical settings: mourning, the law court, and in different political contexts where power, authority, and subjection were expressed or exercised. This is carried through by reading representations of weeping in Greek and Latin literary works in different genres, written by different authors. LÄS MER