Sökning: "social issues"

Visar resultat 1 - 5 av 2019 avhandlingar innehållade orden social issues.

 1. 1. Local Environment at Stake : The Hallandsås Railway Tunnel in a Social and Cultural Context

  Detta är en avhandling från Annelie Sjölander-Lindqvist, CEFOS, Göteborg University, Box 720, 405 30 Göteborg, SWEDEN

  Författare :Annelie Sjölander-Lindqvist; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; hydraulic engineering; offshore technology; soil mechanics; Civil engineering; ethnology; Cultural anthropology; groundwater; environmental impact; landscape; Facility siting; local community; Hallandsås railway tunnel; Väg- och vattenbyggnadsteknik; etnologi; Kulturantropologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Byggandet av en järnvägstunnel genom Hallandsås har kommit att innebära ingrepp i och förändring av den traditionella landskapsbilden. Storskaliga och industriellt betonade infrastrukturprojekt är därför, ur lokalsamhällets perspektiv, inte bara en fråga om eventuella nya arbetstillfällen, modernisering och utveckling. LÄS MER

 2. 2. Making Questions and Answers Work Negotiating Participation in Interview Interaction

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Clara Iversen; Maria Eriksson; Tora Holmberg; Elizabeth Stokoe; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Interviews; participation; epistemics; institutional-talk-in-interaction; questions and answers; social studies of childhood; sociology of scientific knowledge; discursive psychology; conversation analysis;

  Sammanfattning : The current thesis explores conditions for participation in interview interaction. Drawing on the ethnomethodological idea that knowledge is central to participation in social situations, it examines how interview participants navigate knowledge and competence claims and the institutional and moral implications of these claims. LÄS MER

 3. 3. Making Questions and Answers Work : Negotiating Participation in Interview Interaction

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Clara Iversen; Maria Eriksson; Tora Holmberg; Elizabeth Stokoe; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Interviews; participation; epistemics; institutional-talk-in-interaction; questions and answers; social studies of childhood; sociology of scientific knowledge; discursive psychology; conversation analysis;

  Sammanfattning : The current thesis explores conditions for participation in interview interaction. Drawing on the ethnomethodological idea that knowledge is central to participation in social situations, it examines how interview participants navigate knowledge and competence claims and the institutional and moral implications of these claims. LÄS MER

 4. 4. Mutual benefit Rethinking social inclusion

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Lina Martinson; Göran Cars; Judith Allen; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences; Social inclusion; integration; segregation; social exclusion; social capital; governance; value-creation; value-creating processes; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : geography, where segregation and social exclusion of neighbourhoods and marginalised groups are mounting problems. Concurrently, globalisation and structural changes have altered the conditions for the national state and the public sector as well as for other actors. LÄS MER

 5. 5. As though we had no spirit: Ritual, politics and existence in the Aymara quest for decolonization

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Anders Burman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Colonialism; decolonization; ritual practice; illness; curing; cosmology; indigenous activism; ethnopolitical movements; indigenous peoples and the state; Aymara; Bolivia; the Andes; colonialism; decolonization; ritual practice; illness; curing; cosmology; indigenous activism; ethnopolitical movements; indigenous peoples and the state; Aymara; Bolivia; the Andes;

  Sammanfattning : Colonialism’ and ‘decolonization’ have been dealt with by postcolonial studies and, more recently, by scholars identified with the ‘de-colonial turn’. At the same time, in the ethnopolitically charged context of contemporary Bolivian society, colonialism and decolonization have become issues of political, existential and even cosmological import. LÄS MER