Sökning: "diss avhandlingar institutionen för pedagogik"

Hittade 1 avhandling innehållade orden diss avhandlingar institutionen för pedagogik.

  1. 1. Pedagogisk ledning för en pedagogisk verksamhet? : Om den kommunala förskolans ledningsstruktur

    Författare :Maria Styf; Anders Olofsson; Agneta Hult; Solveig Hägglund; Umeå universitet; []
    Nyckelord :Municipal preschool; management structure; formal title; total coverage survey; educational management; leading; educational activity; pedagogik; Education;

    Sammanfattning : This thesis is a total coverage survey of the municipal preschool management structure. In the late 90's the preschool in Sweden became the first step in the overall educational system. It became a pedagogical activity similar to school with respect to form and content. LÄS MER