Sökning: "diss avhandlingar institutionen för pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 239 avhandlingar innehållade orden diss avhandlingar institutionen för pedagogik.

 1. 1. Barnehagens relasjonelle verden - små barn som kompetente aktører i produktive forhandlinger

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Torgeir Alvestad; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Negotiation; play; inter-subjectivity; the role of others; fellowship; competence; participation; preschool; children;

  Sammanfattning : The present study investigates the negotiations that take place in play among the youngest children in preschool. What are their negotiations about? How do they negotiate? What kinds of strategies do they use during their negotiations? The study has its focus on learning about fellowship through practice and experience in the negotiations that take place among the youngest preschool children. LÄS MER

 2. 2. Hållpunkter för lärande. Småbarns möten med matematik

  Detta är en avhandling från Åbo : Åbo Akademis Förlag

  Författare :Camilla Björklund; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; småbarn; matematik; lärande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Delaktighet och digitala resurser Barns multimodala uttryck för delaktighet i förskolan i flerspråkiga områden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Petra Petersen; Tore West; Eva Insulander; Maria Calissendorff; Polly Björk-Willén; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; agency; digital tablets; digital resources; multilingualism; translanguaging; multimodality; preschool; early childhood; minority language; video observation; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Children's different expressions of agency when using digital tablets in preschools in multilingual areas are explored in this study. Drawing on ideas problematizing the mono-lingual norm in western education (Björk-Willén, Gruber & Puskás, 2013; García, 2009; Kultti, 2012), the understanding is broadened of children's use of e.g. LÄS MER

 4. 4. A Pedagogical Stance on Internationalising Education An empirical study of Swedish nurse education from the perspectives of students and teachers

  Detta är en avhandling från Department of Education, Lund University

  Författare :Monne Wihlborg; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Higher Education; Phenomenography; Internationalisation; Understanding; Globalisation; Curricular Objectives; Curriculum Theory Pedagogical Didactical Awareness Teaching and Learning; Conceptualisation; The Swedish Nurse Education; Context; Experience; Meaning; Pedagogik; Personal Growth; Pedagogy and didactics; didaktikSoTL;

  Sammanfattning : The development of higher education in the Western countries involves ideas of internationalisation, included in curricular objectives. Policy-makers stipulate internationalisation ideologies, from a politico-economic perspective, where ideas about flows of various cultural elements are incorporated in visionary idealistic terms. LÄS MER

 5. 5. Folkbildning för demokrati : Colombianska kvinnors perspektiv på kunskap som förändringskraft

  Detta är en avhandling från Department of Education, Lund University

  Författare :Eva Nyberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; popular education; empowerment; participation; human rights; gender; citizenship; democratization;

  Sammanfattning : This thesis explores popular education as a tool for social change and democratization. The aim is to investigate the relation between popular education, empowerment and democratization by studying the meaning of a popular education project to women's life and participation in a local context. LÄS MER