Sökning: "Vocational teachers"

Visar resultat 1 - 5 av 72 avhandlingar innehållade orden Vocational teachers.

 1. 1. Integrated teaching for expanded vocational knowing : Studies in the Swedish upper secondary Health and social care program

  Författare :Maria Christidis; Lázaro Moreno Herrera; Marianne Teräs; Janet Mattsson; Petri Nokelainen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vocational education and training; nursing; upper secondary; Health and social care program; higher education; nursing programme; integrated teaching; vocational knowing; vocational contextualization; expanded vocational knowing; vocational literacy; Cultural historical activity theory; New literacy studies; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : Integrated teaching is emphasized in Swedish upper secondary vocational education and training, for managing sociocultural and historical changes related to: a) increased demands on future competent health care workers, b) educational reforms, c) altered conditions for vocational teachers’ work, and d) vocational contextualization of teaching and learning content. However, national curricula from 1970, 1994, and 2011 recommend integrated teaching as a solution without any specific concretization of what integration could or should contribute with. LÄS MER

 2. 2. Yrkesutbildning på gränsen mellan skola och arbetsliv : en intervjustudie om yrkeslärares och handledares arbete med arbetsplatsförlagt lärande

  Författare :Åsa Mårtensson; Per Andersson; Sofia Nyström; Nina Kilbrink; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vocational teachers; vocational education and training; work­place-based learning; supervisors; situated learning; Yrkeslärare; yrkesutbildning; arbetsplatsförlagt lärande; handledare; situerat lärande;

  Sammanfattning : I denna avhandling beskrivs och analyseras det arbete som yrkeslärare och handledare beskriver att de gör under arbetet med de arbetsplatsförlagda delarna (apl) av gymnasial yrkesutbildning. Med hjälp av teorier om situerat lärande och begrepp såsom praktikgemenskap, gränser och legitimt perifert deltagande synliggörs hur utbildning och lärande för ett yrke respektive arbetsplatsen påverkar varandra. LÄS MER

 3. 3. Vocational English in policy and practice

  Författare :Katarina Lindahl; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Vocational; English; policy enactment; upper secondary education; education policy; teachers’ influences; VOLL; Bernstein; framing; horizontal and vertical discourse; classification; Utbildning och lärande; Education and Learning;

  Sammanfattning : The aim of this licentiate thesis is to examine how, and in what ways, vocational English is a part of English language teaching in the Building and Construc­tion Programme in Sweden, and what the influences are for such pedagogy. The main research question is how policy documents relate to the views of teachers and their educational practice regarding vocational English. LÄS MER

 4. 4. Vocational English in Policy and Practice

  Författare :Katarina Lindahl; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Vocational; English; policy enactment; upper secondary; education; education policy; teachers’ influences; VOLL; Bernstein; framing; horizontal and vertical discourse; classification;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Från uppväxt till lärargärning : En livsberättelsestudie med åtta yrkeslärare på industritekniska programmet

  Författare :Hamid Asghari; Héctor Pérez Prieto; Marie Karlsson; Anna-Lena Göransson; Ingrid Andersson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vocational teacher; life story; life history; life experiences; narrative reflection; vocational education; industrial-technology programme; teaching goals; teaching strategies; working life; Yrkeslärare; livsberättelser; livshistoria; livserfarenheter; reflektion i berättande; yrkesutbildning; industritekniska programmet; undervisningsmål; undervisningsstrategier; arbetsliv; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The thesis is based on eight vocational teachers’ life stories with the aim to provide knowledge about vocational teachers and their work with pupils in teaching in the industrial-technology programme, in the context of both a working life and a vocational education which is continuously changing. The thesis answers two research questions: 1) the themes that recur in vocational teachers’ life stories about how they meet and teach their pupils and 2) the teaching goals and strategies which emerge from vocational teachers’ life stories. LÄS MER