Sökning: "Maria Christidis"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Maria Christidis.

 1. 1. Integrated teaching for expanded vocational knowing Studies in the Swedish upper secondary Health and social care program

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Författare :Maria Christidis; Lázaro Moreno Herrera; Marianne Teräs; Janet Mattsson; Petri Nokelainen; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vocational education and training; nursing; upper secondary; Health and social care program; higher education; nursing programme; integrated teaching; vocational knowing; vocational contextualization; expanded vocational knowing; vocational literacy; Cultural historical activity theory; New literacy studies; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : Integrated teaching is emphasized in Swedish upper secondary vocational education and training, for managing sociocultural and historical changes related to: a) increased demands on future competent health care workers, b) educational reforms, c) altered conditions for vocational teachers’ work, and d) vocational contextualization of teaching and learning content. However, national curricula from 1970, 1994, and 2011 recommend integrated teaching as a solution without any specific concretization of what integration could or should contribute with. LÄS MER

 2. 2. Integrated teaching for expanded vocational knowing : Studies in the Swedish upper secondary Health and social care program

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Författare :Maria Christidis; Lázaro Moreno Herrera; Marianne Teräs; Janet Mattsson; Petri Nokelainen; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vocational education and training; nursing; upper secondary; Health and social care program; higher education; nursing programme; integrated teaching; vocational knowing; vocational contextualization; expanded vocational knowing; vocational literacy; Cultural historical activity theory; New literacy studies;

  Sammanfattning : Integrated teaching is emphasized in Swedish upper secondary vocational education and training, for managing sociocultural and historical changes related to: a) increased demands on future competent health care workers, b) educational reforms, c) altered conditions for vocational teachers’ work, and d) vocational contextualization of teaching and learning content. However, national curricula from 1970, 1994, and 2011 recommend integrated teaching as a solution without any specific concretization of what integration could or should contribute with. LÄS MER

 3. 3. Ämnesintegrering på vård- och omsorgsprogrammet utifrån ett verksamhetsteoretiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Maria Christidis; Viveca Lindberg; Mats Landqvist; Gun-Britt Wärvik; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Activity-theory; subject integration; upper-secondary vocational education; vocational knowledge; Verksamhetsteori; ämnesintegrering; gymnasial yrkesutbildning; yrkeskunnande; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The study investigated subject integrated teaching and vocational knowledge in one Health and Social Care program. The material was collected ethnographically, during a period of a school semester (5 months), and analysed according to the Activity-Theoretical concepts actions, goals and tools. LÄS MER

 4. 4. Ämnesintegrering på vård- och omsorgsprogrammet utifrån ett verksamhetsteoretiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Maria Christidis; Viveca Lindberg; Mats Landqvist; Gun-Britt Wärvik; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Activity-theory; subject integration; upper-secondary vocational education; vocational knowledge; Verksamhetsteori; ämnesintegrering; gymnasial yrkesutbildning; yrkeskunnande; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The study investigated subject integrated teaching and vocational knowledge in one Health and Social Care program. The material was collected ethnographically, during a period of a school semester (5 months), and analysed according to the Activity-Theoretical concepts actions, goals and tools. LÄS MER