Sökning: "Segregation malmö"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade orden Segregation malmö.

 1. 1. Utbildningssegregation och självsortering. Om gymnasieval, genus och lokala praktiker

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Anna Sandell; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; gymnasieskolan; självsortering; segregation; lokala praktiker; genus; senmodernitet; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; Genus; Senmodernitet; Lokala praktiker; Segregation; Självsortering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling utforskar och analyserar segregation och självsortering i utbildning. Den syftar till att diskutera hur detta relateras till genus, individualisering och unga mäns och kvinnors positioneringar i lokala praktiker, genom val av gymnasieutbildning. LÄS MER

 2. 2. Segregation, Education and Space - a Case Study of Malmö

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Rickard Persson; Lund University.; Lunds universitet.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; typo-morphology; comprehensive planning; education; segregation; Bourdieu; Malmö;

  Sammanfattning : This dissertation takes its point of departure in two questions about segregation and its implications for architectural research. The first question is whether examining segregation in terms of education is a fruitful tool for analyzing segregation in general. LÄS MER

 3. 3. Härifrån till framtiden : Om gränslinjer, aktörskap och motstånd i tjejers vardagsliv

  Detta är en avhandling från Malmö university, Faculty of Health and Society

  Författare :Johanna Sixtensson; Malmö University.; Malmö University.; [2018]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; girls; everyday life; boundaries; embodied structures; inequality; agency; orientations; resistance; collective resistance; gender; class; race; intersectionality; spatiality; Malmö;

  Sammanfattning : This thesis explores the everyday life of a group of teenage girls living in the city of Malmö. The analytical focus is on how the girls’ encounter, negotiate with, reproduce and embody unequal socio-spatial gender structures, class relations and processes of racialization in their every day lives’. LÄS MER

 4. 4. Områdesbaserad politik – möjligheter till strukturell förändring Lokalt utvecklingsarbete i marginaliserade bostadsområden i Malmö

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan

  Författare :Sandra Karlsson; KTH.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; area-based initiatives; marginalised neighbourhoods; Malmö; structural change; social problems; social constructions of target groups; poverty; segregation; social sustainability; inter-sectorial cooperation; social mobilisation; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : In 1995 the Swedish government launched the first area-based initiative Special initiatives in immigrant-dense neighbourhoods as a response to the current debate concerning the failings of the integration policy. The area-based policy and projects undertake the mission to reverse the trend in marginalized neighbourhoods in Sweden’s major cities from 1995 to 2014. LÄS MER

 5. 5. Den självorganiserade staden: appropriation av offentliga rum i Rinkeby

  Detta är en avhandling från Faculty of Engineering, LTH at Lund University

  Författare :Lina Olsson; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; diaspora; Somali diaspora; cultural identity; immigrant businesses; ethnicity; football; segregation; racialisation; power relations; urban outskirts; spatial theory; public space; appropriation; self-organisation; urban theory; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Sociology; Urban; Stockholm Rinkeby; Stadssociologi; Stadsförnyelse Sverige Stockholm;

  Sammanfattning : The objective of this dissertation is to analyse and discuss the issue of self-organisation from a spatial point of view. The thesis takes its point of departure firstly from the assumption that self-organisation concerns a process through which subjects aspire to become involved in societal development and decision-making from below, and secondly that self-organisation always takes place in a social and spatial context that establishes its conditions. LÄS MER