Sökning: "Anna Karlefjärd"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anna Karlefjärd.

  1. 1. ATT RYMMAS INOM SITT FRIUTRYMME Om samhällskunskapslärares tolkning, anpassning och undervisning

    Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

    Författare :Anna Karlefjärd; Hans Lödén; Johan Samuelsson; Agneta Bronäs; [2011]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Civics; civics teaching; civics didactics; street-level bureaucrats; autonomy; knowledge base; comprehension; transformation; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; Statsvetenskap; Political Science;

    Sammanfattning : The aim of this study is to explore and analyze experienced teachers understanding, as well as transformation, of the school subject civics. The study has focused on the content, methods, and evaluation of the education taking place in the class room as described by the teachers themselves. LÄS MER