Sökning: "Anna Karlefjärd"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anna Karlefjärd.

  1. 1. ATT RYMMAS INOM SITT FRIUTRYMME : Om samhällskunskapslärares tolkning, anpassning och undervisning

    Författare :Anna Karlefjärd; Hans Lödén; Johan Samuelsson; Agneta Bronäs; Karlstads universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Civics; civics teaching; civics didactics; street-level bureaucrats; autonomy; knowledge base; comprehension; transformation; Subject didactics; Ämnesdidaktik; Statsvetenskap; Political Science;

    Sammanfattning : The aim of this study is to explore and analyze experienced teachers understanding, as well as transformation, of the school subject civics. The study has focused on the content, methods, and evaluation of the education taking place in the class room as described by the teachers themselves. LÄS MER