Sökning: "Indoor Climate"

Visar resultat 1 - 5 av 92 avhandlingar innehållade orden Indoor Climate.

 1. 1. Low-energy buildings energy use, indoor climate and market diffusion

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Johannes Persson; KTH.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; building energy simulations; energy efficiency gap; energy use; indoor climate; low-energy buildings;

  Sammanfattning : Low-energy buildings have, in recent years, gained attention and moved towards a large-scale introduction in the residential sector. During this process, national and international criteria for energy use in buildings have become stricter and the European Union has through the Energy Performance of Buildings Directive imposed on member states to adapt their building regulations for ‘Nearly Zero Energy Buildings’, which by 2021 should be standard for new buildings. LÄS MER

 2. 2. Comfort climate evaluation with thermal manikin methods and computer simulation models

  Detta är en avhandling från Stockholm : Arbetslivsinstitutet och KTH

  Författare :Håkan O. Nilsson; Högskolan i Gävle.; KTH.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; equivalent temperature; subject; thermal manikin; mannequin; thermal climate assessment; heat loss; office environment; cabin climate; ventilated seat; computer model; CFD; clothing-independent; comfort zone diagram; thermal environment; cabin; climate;

  Sammanfattning : Ökat intresse för energiförbrukning och samtidiga krav på godtagbar termisk miljö gör det nödvändigt att i förväg kunna bedöma personpåverkan från olika kombinationer av klimatfaktorer. Enbart temperaturmätningar tar inte hänsyn till alla klimateffekter på en människa och speciellt inte för lokala effekter av luftrörelser och strålning. LÄS MER

 3. 3. Controlling Indoor Climate. Passive cooling of residential buildings in hot-humid climates in China

  Detta är en avhandling från Department of Building Science, Lund Institute of Technology

  Författare :Zhiwu Wang; [1996]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Byggnadsteknik; Building construction; China; hot humid climate; thermal comfort; Computational Fluid Dynamics CFD; residential buildings; roofs; indoor climate; passive cooling; cross-ventilation;

  Sammanfattning : Overheating is a paramount problem in residential buildings in hot-humid climates in China during summer. This study aims to deal with the overheating problem and the problem of poor air quality in dwellings. LÄS MER

 4. 4. Thermal models of buildings : determination of temperatures, heating and cooling loads : theories, models and computer programs

  Detta är en avhandling från Department of Building Science, Lund Institute of Technology

  Författare :Kurt Källblad; [1998]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Building construction; Computer Programs; Windows; Infiltration; Comfort; Walls; Indoor Climate; Climate; Ventilation; Cooling Load; Heating Load; Buildings; Thermal Models; Building Physics; Energy; Byggnadsteknik;

  Sammanfattning : The need to estimate indoor temperatures, heating or cooling load and energy requirements for buildings arises in many stages of a buildings life cycle, e.g. at the early layout stage, during the design of a building and for energy retrofitting planning. Other purposes are to meat the authorities requirements given in building codes. LÄS MER

 5. 5. Modelling Life Cycle Cost for Indoor Climate Systems

  Detta är en avhandling från Byggnadsfysik LTH, Lunds Tekniska Högskola

  Författare :Dennis Johansson; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HVAC; life cycle cost; energy; Energy research; Energiforskning; Byggnadsteknik; Building construction; indoor climate system; ventilation; maintenance; LCC;

  Sammanfattning : The indoor climate system, which serves a building with a proper indoor air quality and thermal comfort, has been predominantly designed based on the initial cost. A life cycle approach could improve both the economic and environmental performance since the energy use could decrease. LÄS MER