Sökning: "Nina Kilbrink"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Nina Kilbrink.

 1. 1. Legorobotar i skolan : Elevers uppfattningar av lärandeobjekt och problemlösningsstrategier

  Författare :Nina Kilbrink; Anders Arnqvist; Sten Carlsson; AnnBritt Enochsson; Tomas Kroksmark; Mona Holmqvist; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This study concerns pupils’ experiences of learning and working with programmable robotics at school. Consequently, the study refers to the use of computers at school and can therefore be placed in the research area of computer aided learning. LÄS MER

 2. 2. Lära för framtiden : Transfer i teknisk yrkesutbildning

  Författare :Nina Kilbrink; Jens Bergström; Veronica Bjurulf; Kjell Magnusson; Inga-Britt Skogh; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Analysis of narratives; Phenomenology of the life-world; Technical education; Theory and practice; Transfer; Vocational education; Analys av berättelser; livsvärldsfenomenologi; teknikdidaktik; teori och praktik; transfer; yrkesutbildning; Materialteknik; Materials Engineering;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om transfer i relation till tekniklärande och teknisk yrkesutbildning. Transfer är centralt för all utbildning och att kunna använda och bygga vidare på tidigare kunskaper och erfarenheter i nya situationer är nödvändigt i ett föränderligt samhälle med en snabb teknisk utveckling. LÄS MER

 3. 3. Modeller och modellering med digitala verktyg i högstadiets teknikundervisning

  Författare :Helen Brink; Niklas Gericke; Nina Kilbrink; Jonas Hallström; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Modeller; Modellering; Digitala verktyg; Tekniklärare; Teknikundervisning; CAD; Fenomenografi; Livsvärldsfenomenologi; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This licentiate thesis is about secondary school technology teachers’ experiences of teaching with models and modelling using digital tools.The aim of this thesis is to gain new in-depth knowledge of teaching in relation to digital models and digital modelling, and create better preconditions for technology teachers when it comes to their choices of content and methods of teaching in the area. LÄS MER

 4. 4. To know a subject - Teachers' views about the subject of technology : How the subject of technology is described and approached by teachers in the lower secondary school

  Författare :Birgit Fahrman; Inga-Britt Skogh; Lena Gumaelius; Per Norström; Kilbrink Nina; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Technology education; experienced technology teachers; novice technology teachers; compulsory school; Teknikvetenskapens lärande och kommunikation; Education and Communication in the Technological Sciences; Teknik och lärande; Technology and Learning;

  Sammanfattning : For teaching to be successful, teachers must be well-educated and have knowledge in many different fields. With a combination of solid subject knowledge, good teaching skills and the ability to balance these qualities, teachers can support students’ learning. LÄS MER

 5. 5. Vocational Students’ Agency in Identity Formation as Industrial Workers

  Författare :Lisa Ferm; Maria Gustavsson; Daniel Persson Thunqvist; Louise Svensson; Nina Kilbrink; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vocational education; Vocational identity; Industrial programme; Workplace- based learning; Yrkesidentitet; Yrkesutbildning; Industriprogrammet; Arbetsplatsförlagt lärande;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to contribute knowledge about vocational identity formation among students within the industrial programme in Swedish upper secondary education, with a particular focus on their workplace-based learning. To break down the aim, three research questions have been formulated and each is addressed in one or two specific articles. LÄS MER