Sökning: "situated learning"

Visar resultat 1 - 5 av 135 avhandlingar innehållade orden situated learning.

 1. 1. Konsten att hålla ihop : Om lärande och organisering i rockband

  Författare :Tobias Malm; Camilla Thunborg; Pär Larsson; Ulrika Bennerstedt; Ola Lindberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; learning; organizing; identity; rock band; small group; organizational pedagogy; organizational ethnography; lärande; organisering; identitet; rockband; liten grupp; organisationspedagogik; organisationsetnografi; musikliv; musikbransch; band; rock och pop; popband; rockgrupp; popgrupp; organisatorisk utveckling; identitetsdilemma; deltagarbana; multimedlemskap; praktik; praktikgemenskap; utmaningar; skeenden; formningsprocesser; produktionsläge; viloläge; organiseringslägen; medlemskap; sociala världar; situerat lärande; social lärteori; socialt lärperspektiv; kontextuellt lärperspektiv; organisationsstudier; organisationsforskning; pedagogik; musiklivsforskning; informellt lärande; gruppdynamik; smågrupper; kreativitet; entreprenörskap; småföretag; gruppidentitet; ambivalens; motsättningar; små organisationer; källarband; garageband; bandutveckling; musikindustri; lärprocesser; sammanhållning; kulturföretagande; karriär; musiker; artistkarriär; musikkarriär; professionell; proffs; hobby; hobbyutövare; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Rock bands are foundational for modern day music life. These small groups provide well-being and self-fulfillment to its members, as well as fuel for the cultural life and the increasingly highlighted creative industries. Rock bands, however, are particularly difficult to organize. LÄS MER

 2. 2. Var dags lärande : Om lärande i ett arbetsmarknadsprojekt

  Författare :Margareta Ax Mossberg; Staffan Larsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Situated learning; Legitimate Peripheral Participation; Communitiy of Practice; Identity; gender; labour market project; learning in everyday life and work; Situated learning; Legitimate Peripheral Participation; Community of Practice; Identity; gender; arbetsmarknadsprojekt; lärande i vardag och arbete; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : I slutet av 1990-talet beslöt den dåvarande regeringen att initiera ett antal projekt i medelstora och större svenska städer. Projekten skulle förläggas till förorternas miljonprogramsområden och målen skulle vara att stärka kompetensen hos de invandrare som bodde i bostadsområdena, öka deras arbetskraftsdeltagande och öka kontaktytorna mellan svenskar och invandrare. LÄS MER

 3. 3. Trajectories of Learning : Embodied Interaction in Change

  Författare :Helen Melander; Fritjof Sahlström; Ann-Carita Evaldsson; Lorenza Mondada; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; learning; interaction; situated cognition; embodiment; conversation analysis; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This dissertation is about learning as changing understanding in social and situated activities. It takes part in the development of a reconceptualization of learning initiated within participationist perspectives. Multiparty interaction in situated activities is a primordial site for the exploration of human action and cognition. LÄS MER

 4. 4. Eleven och Lärandemiljön : En studie av barns lärande med fokus på läsning och skrivning

  Författare :Ia Nyström; Bente Hagtvet; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; learning process; situated learning; reading as a social practice; learning environment; reading- and writing development; literacy; scaffolding.; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : The thesis describes what happens when twelve students learn to read and write. The main purpose of this thesis is to shed light on the learning process of the students, with respect to reading and writing, based on the specific learning environment. Special attention is given to the relationship between the individual and the environment. LÄS MER

 5. 5. Problem-solving revisited : On school mathematics as a situated practice

  Författare :Jan Wyndhamn; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Problem-solving; Learning in school; Mathematics learning; Cognition and context; Situated learning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The general interest behind the present work is to contribute to an understanding of human cognition in context. More specifically, the empirical research reported focuses on how pupils define and deal with problem-solving in what for them is a regular school situation. LÄS MER