Sökning: "arbetsplatsförlagt lärande"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden arbetsplatsförlagt lärande.

 1. 1. Yrkesutbildning på gränsen mellan skola och arbetsliv : en intervjustudie om yrkeslärares och handledares arbete med arbetsplatsförlagt lärande

  Författare :Åsa Mårtensson; Per Andersson; Sofia Nyström; Nina Kilbrink; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vocational teachers; vocational education and training; work­place-based learning; supervisors; situated learning; Yrkeslärare; yrkesutbildning; arbetsplatsförlagt lärande; handledare; situerat lärande;

  Sammanfattning : I denna avhandling beskrivs och analyseras det arbete som yrkeslärare och handledare beskriver att de gör under arbetet med de arbetsplatsförlagda delarna (apl) av gymnasial yrkesutbildning. Med hjälp av teorier om situerat lärande och begrepp såsom praktikgemenskap, gränser och legitimt perifert deltagande synliggörs hur utbildning och lärande för ett yrke respektive arbetsplatsen påverkar varandra. LÄS MER

 2. 2. Vocational Students’ Agency in Identity Formation as Industrial Workers

  Författare :Lisa Ferm; Maria Gustavsson; Daniel Persson Thunqvist; Louise Svensson; Nina Kilbrink; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vocational education; Vocational identity; Industrial programme; Workplace- based learning; Yrkesidentitet; Yrkesutbildning; Industriprogrammet; Arbetsplatsförlagt lärande;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to contribute knowledge about vocational identity formation among students within the industrial programme in Swedish upper secondary education, with a particular focus on their workplace-based learning. To break down the aim, three research questions have been formulated and each is addressed in one or two specific articles. LÄS MER

 3. 3. Skriftbruk som yrkeskunnande i gymnasial lärlingsutbildning : Vård- och omsorgselevers möte med det arbetsplatsförlagda lärandets skriftpraktiker

  Författare :Enni Paul; Marianne Teräs; Viveca Lindberg; Ingrid Berglund; Ingrid Henning Loeb; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; vocational education; upper secondary school; apprenticeship education; workplace-based learning; Health and Social Care Programme; New literacy studies; literacies; literacy practice; literacy event; yrkesutbildning; yrkesprogram; lärlingsprogram; arbetsplatsförlagt lärande; vård och omsorg; New literacy studies; skriftbruk; skriftpraktik; skrifthändelse; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to describe and critically discuss the literacies apprentice-students in the Health and Social Care Programme in the upper secondary school in Sweden are given access to during the workplace-based learning part of the education. The study draws on sociocultural understandings of learning and knowing, and on perspectives developed in the field of new literacy studies of literacies as situated social practices. LÄS MER