Sökning: "vocational knowing"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden vocational knowing.

 1. 1. Student experience of vocational becoming in upper secondary vocational education and training. Navigating by feedback

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Martina Wyszynska Johansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; upper secondary vocational education and training; barn- och fritidsprogrammet; vocational becoming; vocational knowing; vocational concepts; feedback; students experienced curriculum; service work; security officer; learner readiness;

  Sammanfattning : This doctoral thesis explores student experience of vocational becoming, particularly the navigational role of feedback in the process for Swedish upper secondary vocational students. Vocational becoming is explored as conflating the development of vocational knowing and formation of a vocational identity. LÄS MER

 2. 2. Cykler och loopar i Salongen En studie av återkoppling i frisörklassrummet

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Anna Öhman; Karlstads universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogiskt arbete; Educational Work; feedback; assessment; classroom; multimodal social semiotics; communication; vocational education; knowing; återkoppling; bedömning; yrkesutbildning; multimodal socialsemiotik; kommunikation; kunnande; klassrum; Feedback; Återkoppling;

  Sammanfattning : Baksidestext: Cykler och loopar i Salongen handlar om återkoppling i yrkesgymnasiet, närmare bestämt på hantverksprogrammets frisörutbildning. Återkoppling studeras genom videoobservationer av kommunikation mellan lärare och elev under pågående undervisning, där elever arbetar med olika hårvårdsbehandlingar på kunder. LÄS MER

 3. 3. Skolad blick på blommor Formandet av yrkeskunnande i floristutbildning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Camilla Gåfvels; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; vocational knowing; floristry education; professional vision; interaction; assessment actions; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : This article-based thesis focuses on the formation of vocational knowing within adult and upper secondary floristry education in Sweden. Three articles explore classroom interaction and assessment actions; a fourth considers changes in vocational subject matter during the period 1990–2015. LÄS MER

 4. 4. I skuggan av ett yrke om gymnasieelevers identitetsskapande på hantverksprogrammet frisör

  Detta är en avhandling från Stockholm: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet : Publit

  Författare :Eva Klope; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; didaktik; Didactics; Identity; vocational identity; student identity; hairdresser; vocational education; ethnography; Identitet; yrkesidentitet; elevidentitet; frisör; yrkesutbildning; etnografi;

  Sammanfattning : This study attempts to understand the creation of identities, especially focusing on vocational identities within the vocational education and training (VET) for hairdressers. To be trained for a vocation like hairdressing means that more has to be learnt other than to do nice haircuts or other treatments. LÄS MER

 5. 5. Simuleringens situerade aktiviteter Förutsättningar för lärande i polisutbildning

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :David Sjöberg; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; simulation; police; police education; vocational education; learning; scenario training; simulation pedagogy; professional knowing; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis is about simulations in professional education and what they mean for developing professional knowing. When educating new police officers, using simulations is an integral part of the educational program. A starting point for the studies in this thesis was that not only the scenario but also the preparation and the debriefing, i.e. LÄS MER