Sökning: "beteende i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden beteende i skolan.

 1. 1. Värdepedagogik i skolans vardag Interaktivt regelarbete mellan lärare och elever

  Detta är en avhandling från Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Robert Thornberg; Gunnel Colnerud; Solveig Hägglund; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; values education; moral education; school rules; discipline; rule practice; moral practice; värdepedagogik; skolregler; fostran; värdegrund; regelarbete; moralisk praktik; normer; socialisation; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore values education as it takes place in everyday interactions between teachers and students. Focus has been on rule practice between teachers and students, which has been interpreted during the research process as the most salient phenomenon in the practice of values education. LÄS MER

 2. 2. Adolescent self-reported health in the Umeå region Associations with behavioral, parental and school factors

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Karina Nygren; Lennart Nygren; Urban Janlert; Curt Hagquist; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adolescence; school survey; self-reported health; somatic complaints; stress; norm compliance; parent-adolescent relations; compulsory school; school managers; research utilization; ungdomar; skolenkät; självrapporterad hälsa; somatiska besvär; stress; normföljsamhet; föräldrarelationer; skola; skolområdeschefer; forskningsanvändning;

  Sammanfattning : This thesis consists of a quantitative and a qualitative study. The quantitative study (articles I-III) aimed to examine how self-reported health in adolescence is associated with behavioral, parental, and school factors. Through a survey directed at all adolescents in grades 7-9, data were collected in 2005 in a region in northern Sweden (n=5060). LÄS MER

 3. 3. The Paradoxes of Socio-Emotional Programmes in School Young people’s perspectives and public health discourses

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sofia Kvist Lindholm; Karin Zetterqvist Nelson; Karin Osvaldsson Cromdal; Vicky Coppock; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socio-emotional programs; manual-based programs; mental health; social and emotional wellbeing; prevention; health promotion; children’s perspectives; interviews; participant observation; Socio-emotionella program; manualbaserade program; psykisk ohälsa; prevention; hälsopromotion; barns perspektiv; intervjuer; deltagande observation;

  Sammanfattning : Over the past decades socio-emotional programmes have been implemented in schools worldwide. Depression in Swedish Adolescents (DISA) and Social and Emotional Training (SET) are two socio-emotional programmes being practised in Swedish schools. LÄS MER

 4. 4. The promotion of safe behaviours at the community level : Evaluation of a bicycle helmet-wearing campaing among 5- to 12-yearl old children

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Public Health Sciences

  Författare :Céline Farley; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Safe behaviour; community-based program evaluation; bicycle helmet; voluntary behavioural change; socio-economic context. Säkert beteende; samhällsbaserad programutvärdering; cykelhjälm; frivillig beteendeändring; socioekonomiskt sammanhang.;

  Sammanfattning : English: Bicycle-related injuries are among the most important public health problems in childhood. In the Montérégie Region (Québec, Canada), at the beginning of the 1990s, a 4-year communitybased program aimed at promoting voluntary bicycle helmet wearing among children aged 5-12 was implemented. LÄS MER

 5. 5. Health, Experienced Support and School Performance among Children in Out-of-home care

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Rikard Tordön; Gunilla Sydsjö; Carl Göran Svedin; Martin Bergström; [2020]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Children in out-of-home care (OHC) have higher risks for developing poorer health and school achievement, being subjected to more abuse experiences, as well as negative long-term outcomes related to occupational performance, socioeconomic status, addiction, and criminality. Research related to OHC children is fragmented and the effects of interventions are under-studied. LÄS MER