Sökning: "beteende i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 68 avhandlingar innehållade orden beteende i skolan.

 1. 1. Signal Shaping and Sampling-based Measurement Techniques for Improved Radio Frequency Systems

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Charles Nader; KTH.; KTH.; Högskolan i Gävle.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Trådlösa kommunikationssystem förekommer överallt i vår vardag, med höga förväntningar på kapacitet, tillförlitlighet och energieffektivitet. För att uppfylla förväntningar på kapacitet och tillförlitlighet är dagens trådlösa system utrustade med avancerade modulationsmetoder, såsom Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), vilket medför att dagens trådlösa signaler har stora bandbredder och höga toppfaktorer. LÄS MER

 2. 2. Numerical study of particle suspensions in Newtonian and non-Newtonian fluids

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Dhiya Alghalibi; KTH.; KTH.; KTH.; [2019]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; inertial suspensions; rheology; non-Newtonian fluids; visco-elastic; sedimentation; deformable particle; hyper-elastic.; tröghetsbehäftad suspension; reologi; icke-Newtonska fluider; vis- koelastik; sedimentering; deformerbara partiklar; hyperelastik; Teknisk mekanik; Engineering Mechanics;

  Sammanfattning : Solid or deformable particles suspended in a viscous fluid are of scientific and technological interest in a broad range of applications. Pyroclastic flows from volcanoes, sedimentation flows in river bed, food industries, oil-well drilling, as well as blood flow in the human body and the motion of suspended micro-organisms in water (like plankton) are among the possible examples. LÄS MER

 3. 3. Värdepedagogik i skolans vardag Interaktivt regelarbete mellan lärare och elever

  Detta är en avhandling från Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Robert Thornberg; Gunnel Colnerud; Solveig Hägglund; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; values education; moral education; school rules; discipline; rule practice; moral practice; värdepedagogik; skolregler; fostran; värdegrund; regelarbete; moralisk praktik; normer; socialisation; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore values education as it takes place in everyday interactions between teachers and students. Focus has been on rule practice between teachers and students, which has been interpreted during the research process as the most salient phenomenon in the practice of values education. LÄS MER

 4. 4. Surface modification of cellulose-based fibres for use in advanced materials

  Detta är en avhandling från KTH

  Författare :Simon Utsel; KTH.; KTH.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Chemical engineering; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik;

  Sammanfattning : The awareness of our need for a sustainable society has encouraged the search for renewable, high quality materials that can replace oil-based products. This, in combination with increased competition in the forest industry, has stimulated a lot of research into different types of wood-based materials where cellulose-rich fibres are combined with different types of polymers. LÄS MER

 5. 5. Modeling Analog to Digital Converters at Radio Frequency

  Detta är en avhandling från Stockholm : Signalbehandling

  Författare :Niclas Björsell; Högskolan i Gävle.; KTH.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics Electronics; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik Elektronik; TECHNOLOGY Information technology Telecommunication; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Telekommunikation; ADC; Analog to Digital Converters; Signal processing;

  Sammanfattning : Det här arbetet handlar om att ta fram beteendemodeller av analog till digital omvandlare avsedda för tillämpningar i radiofrekvensområdet. Det gäller tillämpningar inom telekommunikation men även in test- och mätinstrument där omvandlingen från analoga till digitala signaler ofta är en prestandamässig flaskhals. LÄS MER