Sökning: "Sofia Nyström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Sofia Nyström.

 1. 1. Becoming a professional : A longitudinal study of graduates'  professional trajectories from higher education to working life

  Författare :Sofia Nyström; Lars Owe Dahlgren; Madeleine Abrandt Dahlgren; Lennart Svensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :longitudinal study; qualitative analysis; profesional development; identity; employability; higher education; work life; community of practice; gender; Longitudinell studie; kvalitativ analys; professionell utveckling; identitet; anställningsbarhet; högre utbildning; arbetsliv; praktikgemenskap; genus; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att beskriva akademikers bana mot att bli professionella då de kommer ut i arbetslivet med en magisterexamen i psykologi eller statsvetenskap.The study has a longitudinal design where Political Science and Psychology graduates’ have been interviewed on three consecutive occasions; the last semester before graduation, the first year and then, in the third year of professional work. LÄS MER

 2. 2. Deposition and Resolution of AA Amyloid

  Författare :Sofia N. Nyström; Gunilla T Westermark; Christoph Röcken; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; AA-amyloid; autophagy; resolution; Morphology; cell biology; pathology; Morfologi; cellbiologi; patologi;

  Sammanfattning : Amyloidosis is a group of protein misfolding diseases characterized by extracellulardeposition of fibrillar protein aggregates. Today more than 25 different human amyloidogenicproteins have been identified, causing a variety of pathological conditions that includeAlzheimer’s disease, type 2 diabetes and prion diseases. LÄS MER

 3. 3. Knowledge in VET curricula and power in society and labour market : Policy and practice: demands-based and employer-driven Swedish higher vocational education

  Författare :Johanna Köpsén; Per Andersson; Sofia Nyström; Leesa Wheelahan; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vocational education and training; Knowledge; Curriculum; Education policy; Yrkesutbildning; Kunskap; Läroplan; Utbildningspolitik;

  Sammanfattning : This dissertation presents a study of knowledge in vocational education and training (VET), the circumstances for its selection and transmission and how these circumstances are shaped by both national policy and local organisation.The study is set within the Swedish state-funded post-secondary VET system called Higher Vocational Education (HVE) and it entails investigations into both national policy and local practice in programme provision. LÄS MER

 4. 4. Quality in Learning in Rwandan Higher Education : Different stakeholders’ perceptions of students’ learning and employability

  Författare :Penelope B. Mbabazi; Andreas Fejes; Sofia Nyström; Lars-Owe Dahlgren; Martin Stigmar; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Students’ learning; employability; higher education; Rwanda; Studenters lärande; anställningsbarhet; högre utbildning; Rwanda;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to investigate quality in learning in higher education in Rwanda by focusing on students’ learning and their employability. This focus allows for an understanding of key challenges for Rwandan higher education to emerge, at a time when more and more students are enrolling. LÄS MER

 5. 5. Handledare och handledning : gymnasial yrkesutbildning på förskola

  Författare :Åsa Mårtensson; Per Andersson; Sofia Nyström; Birgitta Plymoth; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : denna licentiatuppsats presenteras en kvalitativ studie om handledning för yrkeslärande och yrkesutbildning på arbetsplatsen. Syftet med studien har varit att identifiera hur handledare för elever från gymnasieskolans Barn- och fritidsprogram beskriver att de handleder och agerar för att eleverna ska komma in i förskolans praktikgemenskap. LÄS MER