Sökning: "Åsa Mårtensson"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Åsa Mårtensson.

 1. 1. Handledare och handledning : gymnasial yrkesutbildning på förskola

  Författare :Åsa Mårtensson; Per Andersson; Sofia Nyström; Birgitta Plymoth; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : denna licentiatuppsats presenteras en kvalitativ studie om handledning för yrkeslärande och yrkesutbildning på arbetsplatsen. Syftet med studien har varit att identifiera hur handledare för elever från gymnasieskolans Barn- och fritidsprogram beskriver att de handleder och agerar för att eleverna ska komma in i förskolans praktikgemenskap. LÄS MER

 2. 2. Yrkesutbildning på gränsen mellan skola och arbetsliv : en intervjustudie om yrkeslärares och handledares arbete med arbetsplatsförlagt lärande

  Författare :Åsa Mårtensson; Per Andersson; Sofia Nyström; Nina Kilbrink; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vocational teachers; vocational education and training; work­place-based learning; supervisors; situated learning; Yrkeslärare; yrkesutbildning; arbetsplatsförlagt lärande; handledare; situerat lärande;

  Sammanfattning : I denna avhandling beskrivs och analyseras det arbete som yrkeslärare och handledare beskriver att de gör under arbetet med de arbetsplatsförlagda delarna (apl) av gymnasial yrkesutbildning. Med hjälp av teorier om situerat lärande och begrepp såsom praktikgemenskap, gränser och legitimt perifert deltagande synliggörs hur utbildning och lärande för ett yrke respektive arbetsplatsen påverkar varandra. LÄS MER

 3. 3. Communication about the Heart Failure Trajectory in Patients, their Families and Health Care Professionals

  Författare :Lisa Hjelmfors; Tiny Jaarsma; Anna Strömberg; Maria Friedrichsen; Jan Mårtensson; Åsa Hörnsten; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Heart failure; nurse attitudes; prognosis; end-of-life care; communication; palliative care; end- of- life care education; simulation; undergraduate nursing students; co-design;

  Sammanfattning : Introduction: There is an increasing awareness in the field of cardiology regarding the need for improved delivery of palliative care in patients with heart failure (HF). Professional guidelines have drawn attention to the importance of discussing the heart failure trajectory with patients and their families. LÄS MER

 4. 4. Hope and life-struggle : patients' experiences with Transcatheter Aortic Valve Implantation

  Författare :Karin Olsson; Åsa Hörnsten; Ulf Näslund; Jan Mårtensson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Aortic stenosis; transcatheter aortic valve implantation; experiences; coping; decision-making; health-related quality of life; symptoms; function; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to explore experiences and self-reported outcomes from Transcatheter Aortic Valve Implantation, TAVI, among people with severe aortic stenosis. The thesis includes four studies. Study I-II are based on interviews performed the day before TAVI and Qualitative Concept Analysis was used for analysis. LÄS MER

 5. 5. The second myocardial infarction : A known but different experience

  Författare :Ulrica Strömbäck; Åsa Engström; Irene Vikman; Britt-Marie Wälivaara; Dan Lundblad; Jan Mårtensson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to explore the second myocardial infarction (MI) and describe experiences of the second myocardial infarction from the perspectives of patients and personnel in cardiac rehabilitation (CR).This thesis includes four studies. Studies using quantitative method (I, II) and qualitative method (III, IV) were performed. LÄS MER