Sökning: "supervisors"

Visar resultat 1 - 5 av 119 avhandlingar innehållade ordet supervisors.

 1. 1. Supervisors at work : description of supervisor behavior : development of a timesampling observation method

  Författare :Hans Wirdenius; Stockholms högskola; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Yrkesutbildning på gränsen mellan skola och arbetsliv : en intervjustudie om yrkeslärares och handledares arbete med arbetsplatsförlagt lärande

  Författare :Åsa Mårtensson; Per Andersson; Sofia Nyström; Nina Kilbrink; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vocational teachers; vocational education and training; work­place-based learning; supervisors; situated learning; Yrkeslärare; yrkesutbildning; arbetsplatsförlagt lärande; handledare; situerat lärande;

  Sammanfattning : I denna avhandling beskrivs och analyseras det arbete som yrkeslärare och handledare beskriver att de gör under arbetet med de arbetsplatsförlagda delarna (apl) av gymnasial yrkesutbildning. Med hjälp av teorier om situerat lärande och begrepp såsom praktikgemenskap, gränser och legitimt perifert deltagande synliggörs hur utbildning och lärande för ett yrke respektive arbetsplatsen påverkar varandra. LÄS MER

 3. 3. Supervisors' role in manual assembly

  Författare :Anna Grzelec; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; assembly line; first-line management; motivation; supervisor;

  Sammanfattning : There are many different ways in which to analyze an organization when striving to achieve better performance. One such way is through analyzing the supervisors in the organization. The supervisor is the first management level, and is in charge of the production personnel, i.e. LÄS MER

 4. 4. The complicated struggle to be a support : meanings of being a co-worker, supervisor and closely connected to a person developing burnout

  Författare :Eva Ericson-Lidman; Gunilla Strandberg; Astrid Norberg; Ulla-Carin Hedin; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; burnout; co-workers; supervisors; closely connected; healthcare; phenomenological-hermeneutics; thematic content analysis; the ethical demand; social support; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to illuminate meanings of being a co-worker, supervisor and closely connected to a person developing burnout, and to describe perceptions of signs preceding burnout. The thesis comprises four papers and is based on qualitative data. LÄS MER

 5. 5. Det beror på: : Eerfarna forskarhandledares syn på god handledning

  Författare :Anngerd Lönn Svensson; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; higher education; research supervision; styles of supervision; variation theory; tacit knowledge;

  Sammanfattning : The supervision offered at universities today is to some degree being questioned, while the situation of doctoral students is undergoing changes. The supervision students get nowadays is very different from what was available when today’s supervisors were doctoral students. LÄS MER