Sökning: "Carl Grimberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Carl Grimberg.

  1. 1. Sagans svenskar : Synen på vikingatiden och de isländska sagorna under 300 år

    Författare :Anna Wallette; Historia; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; view of history; Olof Rudbeck; Jerker Rosén; national identity; Sven Lagerbring; Icelandic Sagas; history writing; History-culture; Carl Grimberg; Erik Gustaf Geijer; Ingvar Andersson; Olof von Dalin; History; Historia;

    Sammanfattning : “The Swedes of the Sagas. A Historiographical Study of the Old Norse Sagas and the Construction of the Viking Age.” This thesis is related to the construction of collective identities, and the search for a common ancestry. LÄS MER