Sökning: "Tomas Saar"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Tomas Saar.

 1. 1. Musikens dimensioner - En studie av unga musikers lärande

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitas Gothoburgensis

  Författare :Tomas Saar; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Pedagogy; Pedagogiskt arbete; Educational Work; Ämnesdidaktik; Subject Didactics; Annan forskning med relevans för lärarutbildningen; Other research relevant to Teachers Education; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Grunden läggs i förskolan Förskolepedagogers tankar om utveckling, lärande och dokumentation

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Katarina Emmoth; Monika Vinterek; Kenneth Ekström; Tomas Saar; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pre-school; development; teaching; documentation; language; communication; mathematics; förskola; utveckling; lärande; dokumentation; språk; kommunikation; matematik; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This study investigates the views of pre-school pedagogues towards child development and learning, especially their thoughts on children’s development and experience of learning language, communication and mathematics. Furthermore, the study also examines what pedagogues think about documenting and analyzing children’s development and learning. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen i fri lek Meningsskapande genom den levda kroppen

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Ebba Hildén; Anders Arnqvist; Tomas Saar; Sonja Sheridan; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Toddlers; one year olds; preschool; communication; life-world; the lived body; phenomenology; Maurice Merleau-Ponty; Ettåringar; de yngsta förskolebarnen; förskolan; kommunikation; livsvärld; den levda kroppen; fenomenologi; Maurice Merleau-Ponty; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : Communication between the youngest preschool children is the focus of this essay, primarily on how the children communicate with each other, what they are communicating about and what meaning the communication holds for the children. The aim is to describe and understand communication that takes place in the regional life-world of the preschool between the youngest children in a Swedish preschool. LÄS MER

 4. 4. Playing practices in school-age childcare An action research project in Sweden and England

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Child and Youth Studies, Stockholm University

  Författare :Eva Kane; Håkan Larsson; Pat Petrie; Tomas Saar; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Play; school-age childcare practice; action research; practice architecture; becoming; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : Playing is a common part of children’s leisure time, and with children spending an increasing amount of this time in school-age childcare, in both Sweden and England, staff have the responsibility to facilitate play. The way play is conceptualised by staff may lead to different aspects of play being facilitated. LÄS MER

 5. 5. Nyanlända barns deltagande i språkliga händelser i förskolan

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Ellinor Skaremyr; Tomas Saar; Anders Arnqvist; Polly Björk-Willén; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Newly arrived children; communication; early childhood education; interaction analysis; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to contribute with knowledge about newly arrived children’s participation in communicative events and the communicative tools that are being practiced by them. The study takes its starting point in a sociocultural perspective on learning and is informed by Vygotsky´s (1896-1934) thoughts on development, which is learning taking place in interaction between people in a sociocultural context. LÄS MER