Sökning: "2 :6"

Visar resultat 1 - 5 av 7927 avhandlingar innehållade orden 2 :6.

 1. 1. Utvärdering av undervisning en problemanalys och några empiriska studier på universitetsnivå

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Sigbrit Franke-Wikberg; Martin Johansson; Umeå universitet.; [1975]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Avsikten med vårt arbete har varit att belysa och utreda aspekter som är väsentliga vid utvärdering av universitetsundervisning. Utifrån en problemanalys av området har vi skisserat en utvärderingsmodell. Inom modellens ram har olika undersökningar genomförts*I en delstudie har vi försökt tillämpa utvärderingsmodellen i sin helhet. LÄS MER

 2. 2. Synthesis of functional degradable polymers by radical ring-opening polymerization

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Jenny Undin; KTH.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; tissue engineering; ring-opening polymerization; 2; 2´-azoisobutyronitrile; cyclic ketene acetals; 2-methylene- 1; 3; 6-trioxocane; 2-methylene- 1; 3-dioxepane; vinyl acetate; coopolymerization;

  Sammanfattning : The increased demand for understanding cell-material interactions and subsequently create personalized implants for tissue engineering has resulted in an increased interest in developing new monomers with functional groups. The focus of the work presented in this thesis has been on the synthesis of functional monomers and the polymerization of these into functional amorphous aliphatic polyesters. LÄS MER

 3. 3. In Vitro Studies of the Substrate Specificities of Heparan Sulfate 2-O- and 6-O-sulfotransferases

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Emanuel Smeds; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biochemistry; heparan sulfate; heparin; sulfotransferase; 2-O-sulfotransferase; 6-O-sulfotransferase; polysaccharide biosynthesis; glycosaminoglycan; O-sulfotransferase; proteoglycan; Biokemi; MEDICINE Chemistry Biochemistry; MEDICIN Kemi Biokemi;

  Sammanfattning : Heparan sulfate (HS), a linear negatively charged polysaccharide located at the cell surface and in the extracellular matrix, interacts with, and thereby regulates the functions of numerous proteins. HS-protein interactions depend on the fine structure of HS, especially its sulfation pattern. LÄS MER

 4. 4. Skuggan av ett leende : om filmisk ironi och den ironiska berättelsen

  Detta är en avhandling från Stockholm : Fischer

  Författare :Örjan Roth-Lindberg; Stockholms universitet.; [1995]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ironi; Film; Berättarkonst;

  Sammanfattning : In Shadow of a Smile the discourse of irony is brought to a new Field: irony as visual narrative devices and as interactions of verbal and visual elements in film and TV structures. The discussion, which puts forward several new definitions, is based throughout on examples from a central core of cinematic material, e.g. LÄS MER

 5. 5. Novel Rearrangements of Vinylaziridines: Aza-[2,3]-Wittig Rearrangements and [1,5]-Hydrogen Shifts

  Detta är en avhandling från Organic Chemistry, Lund University

  Författare :Jens Åhman; [1996]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; 6-tetrahydropyridines; 3; 2; substituted 1; indolizidine alkaloid synthesis; 5]-hydrogen shift; homodienyl-[1; 3]-Wittig rearrangement; vinylaziridine synthesis; aza-[2; N-alkylation of aziridines; allylic imines; 1-pyrrolines.; Organic chemistry; Organisk kemi;

  Sammanfattning : A route from epoxy alcohols to cis- and trans-trisubstituted vinylaziridines has been developed. The vinylaziridines have been used as substrates in the base induced aza-[2,3]-Wittig rearrangement to substituted 1,2,3,6-tetrahydropyridines. LÄS MER