Sökning: "förutsättningar"

Visar resultat 1 - 5 av 665 avhandlingar innehållade ordet förutsättningar.

 1. 1. Förutsättningar blir till erbjudanden : belyst genom utformning och genomförande av förskolans temainriktade arbetssätt

  Författare :Annika Eriksson; Monika Vinterek; Carina Hjelmér; Maj Asplund Carlsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; working conditions; theme work; curriculum theory; frame factors; förskola; förutsättningar; temainriktat arbetssätt; läroplansteori; ramfaktorer; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The aim of this study was to develop knowledge on the influence of preschool working conditions, i.e. social and political factors and factors within the individual preschool, on offers afforded to children. To illustrate this in­fluence, I chose to investigate the design and implementation of preschool theme work. LÄS MER

 2. 2. Färdmedelsvalets komplexa förutsättningar : En studie av arbetspendling i småbarnshushåll med Kils kommun som exempel

  Författare :Hans Olof Gottfridsson; Sune Berger; Gerhard Gustafsson; Kerstin Westin; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Commuting to work; choice of transport; families with young children; Activity-based approach; arbetspendling; färdmedelsval; Human geography; Kulturgeografi; Kulturgeografi; Human Geography;

  Sammanfattning : Gottfridsson, H. O., 2007, Färdmedelsvalets komplexa förutsättningar – En studie av arbetspendling i småbarnshushåll med Kils kommun som exempel, (Complex conditions governing choice of transport – A study of parents of young children commuting to work from the municipality of Kil). LÄS MER

 3. 3. Färmedelsvalets komplexa förutsättningar : En studie av arbetspendling i småbarnshushåll med Kils kommun som exempel

  Författare :Hans Olof Gottfridsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; arbetspendling; färdmedelsval; småbarnshushåll; aktivitetsansats Commuting to work; choice of transport; families with young children; Activity-based approach; Kulturgeografi; Human Geography; Geography; Geografi;

  Sammanfattning : Gottfridsson, H. O., 2007, Färdmedelsvalets komplexa förutsättningar - En studie av arbetspendling i småbarnshushåll med Kils kommun som exempel, (Complex conditions governing choice of transport - A study of parents of young children commuting to work from the municipality of Kil). LÄS MER

 4. 4. Om krigets förutsättningar : Den militära underhållsproblematiken och det civila samhället i norra Sverige och Finland under Finska kriget 1808-09

  Författare :Martin Hårdstedt; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; The Finnish War 1808-09; logistics; war and society; war; supplies; military supply system; artels; farmers; civilian administration; burghers; Sweden and the Napoleonic Wars; History; Historia;

  Sammanfattning : The Finnish War 1808-1809 started in February 1808 by a Russian attack on Finland and ended by the peace treaty of Fredrikshamn in September 1809. The peace meant the dissolution of the six-hundred-year old Swedish-Finnish realm. The Finnish War 1808-09 was fought in the poor and isolated areas of the north of Sweden and Finland. LÄS MER

 5. 5. Sverige, Ryssland och England 1833-1855 : kring novembertraktatens förutsättningar

  Författare :Carl-Fredrik Palmstierna; Stockholms högskola; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER