Sökning: "Kenneth Ekström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Kenneth Ekström.

  1. 1. Förskolans pedagogiska praktik Ett verksamhetsperspektiv

    Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning, Umeå universitet

    Författare :Kenneth Ekström; Umeå universitet.; [2007]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogical practice; childcare; preschool education; learning; rearing; preschool working teams; preschool teachers; childminders; working conditions; societal changes; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

    Sammanfattning : Since 1960s, preschools have been important parts both of Swedish welfare and of labour market policies. The preschool thus constitutes a very important site for rearing and educating young children. LÄS MER