Sökning: "injury mechanism"

Visar resultat 1 - 5 av 181 avhandlingar innehållade orden injury mechanism.

 1. 1. Stochastic finite element simulations of real life frontal crashes With emphasis on chest injury mechanisms in near-side oblique loading conditions

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Johan Iraeus; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; EDR; Real life crashes; Oblique; Finite element; Simulation; HBM; Injury mechanism; Pulse shape; Stochastic; Rib fracture; THUMS; Generic; Statistics; biomechanics; biomekanik; skadeförebyggande; injury prevention;

  Sammanfattning : Introduction. Road traffic injuries are the eighth leading cause of death globally and the leading cause of death among young people aged 15-29. Of individuals killed or injured in road traffic injuries, a large group comprises occupants sustaining a thorax injury in frontal crashes. The elderly are particularly at risk, as they are more fragile. LÄS MER

 2. 2. Head Injuries in Car-to-Pedestrian Accidents - Investigation of Head Impact Dynamics, Injury Mechanisms and Countermeasures

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Jianfeng Yao; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; accident analysis; head injury; head protection; mathematical simulation; accident reconstruction; injury mechanism; Pedestrian accident;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate head impact dynamics and to establish risk functions for head injuries by mathematical reconstructions of real-world car-to-pedestrian accidents. Furthermore, an attempt was made to develop an approach for the design and evaluation of head-protective devices. LÄS MER

 3. 3. Injury-Induced Signalling in Arterial Smooth Muscle Cells

  Detta är en avhandling från Sara Moses, Lund University, Dept. Cell and Molecular Biology, BMC C12, 221 84 Lund

  Författare :Sara Moses; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; GAG; Clinical biology; Klinisk biologi; proteoglycan; osteopontin; ERK; MAPK; signalling; smooth muscle cell; injury;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Cirka hälften av dödsfallen i västvärlden orsakas av hjärt-kärlsjukdomar såsom hjärtinfarkt, kärlkramp och stroke. En gemensam nämnare för dessa är den bakomliggande sjukdomen ateroskleros (åderförkalkning eller åderförfettning). LÄS MER

 4. 4. Pulmonary Injury Following Intestinal Ischemia and Reperfusion in Rats

  Detta är en avhandling från Department of Surgery, Clinical Sciences Lund, Lund University

  Författare :Anna Börjesson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reperfusion injury; intestinal ischemia; pulmonary injury; endothelium; cytokines; alveolar fluid clearance; leukocytes; orthopaedics; Surgery; traumatology; ortopedi; Kirurgi; traumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Intestinal ischemi/reperfusion (I/R) är ett potentiellt mycket allvarligt tillstånd som kan bero dels på direkt ocklusion av mesenteriella kärl, men även vara sekundärt till andra tillstånd med nedsatt visceral cirkulation, som exempelvis chock eller akut pankreatit. Trots korrekt och även initialt framgångsrik behandling av den bakomliggande orsaken till I/R-tillståndet utvecklar en del av patienterna dysfunktion av andra organ där lungorna är det organ som oftast drabbas. LÄS MER

 5. 5. The inflammatory response to arterial injury

  Detta är en avhandling från Exp. Kardiovask. Forsk., Wallenberg Lab. Ingång 46 Plan 1 UMAS 205 02 Malmö

  Författare :Paul Dimayuga; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cardiovascular system; neointima; arterial injury; inflammation; Kardiovaskulära systemet;

  Sammanfattning : Atherosclerosis as a disease is postulated to stem from a response to injury of the arterial wall by various stimuli. The inflammatory response is proposed to mediate intimal formation after injury. One pathway of cellular response to injury is through transcription factor NF-kB. LÄS MER